Loading images...

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kluki na lata 2015-2032

 

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 03.09.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kluki na lata 2015-2032

Koszt całkowity zadania:  16 300,00 zł.
Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 13 040,00 zł.
Wkład własny Gminy Kluki: 3 260,00 zł

W ramach zadania:

1. wykonana  zostanie inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Kluki,
2. wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zostaną wprowadzone do bazy azbestowej,
3. opracowany zostanie Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kluki na lata 2015-2032.

 

http://www.zainwestujwekologie.pl

 Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE w Parznie – 26.09.2015 r.

 

mazowsze_str

Zaproszenie na obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej – Kluki, 20 września 2015 r.

kluk2015_1939_

Wójt Gminy Kluki oraz Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Klukach mają zaszczyt zaprosić na obchody 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w dniu 20 września 2015 r. o godz. 11.00 w kościele NMP Królowej Polski w Klukach.

Program:

1. Msza Święta w intencji poległych w czasie II wojny światowej

2. Uroczystości na cmentarzu wojennym:

  • okolicznościowe przemówienia
  • modlitwa przy pomniku ofiar nalotów niemieckich 3-4 września 1939 r.
  • apel pamięci
  • złożenie kwiatów
  • prezentacja historyczna  – Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich

Po części oficjalnej zapraszamy na grochówkę żołnierską.

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Wójt Gminy Kluki wraz z Lokalną Grupą Działania „Krainą Wielkiego Łuku Warty” zaprasza mieszkańców Gminy Kluki na spotkanie w dniu 9 września 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kluki.

Na spotkaniu zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na nowy okres programowania 2014-2020.

W ramach konsultacji zakłada się udział społeczności gminy Kluki w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w nowym okresie programowania 2014-2020. LSR to podstawowy i najważniejszy dokument programowy zawierający przede wszystkim: cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia dofinansowywane przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” lub za naszym pośrednictwem, a także wskaźniki za pomocą których weryfikowany będzie poziom realizacji LSR w poszczególnych latach. LSR zawiera również wytyczne dotyczące sposobów i kryteriów wyboru projektów dofinansowywanych przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, a także funkcjonowania Biura LGD. Zaleca się czynny udział przedstawicieli wszystkich sektorów społeczności lokalnej tj. społecznego, gospodarczego i publicznego w konsultacjach dotyczących opracowania LSR.

Rolnicy – do 10 września składanie wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych

Wójt Gminy Kluki informuje, że Urząd Gminy rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych, spowodowanych długotrwałą suszą. Zgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożone suszą mogą być uprawy: ziemniaków, chmielu, roślin strączkowych, krzewów owocowych oraz łąki i pastwiska.

Formularze wniosku o oszacowanie szkód są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach.

Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Klukach. Ostateczny termin składania wniosków upływa w czwartek 10.09.2015 r. (do godz. 15.30).

Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych z wnioskiem o przyznanie dopłat bezpośrednich, który rolnicy składali w tym roku w ARiMR. Potwierdzony przez ARiMR wniosek o dopłaty (tzw. wniosek obszarowy) musi być załącznikiem do wniosku o oszacowanie szkód.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44/6315002 wew. 22.

V Dożynki Gminy Kluki – Osina 2015 oraz otwarcie sali OSP

Dożynki to największe w roku święto polskiej wsi, będące ukoronowaniem naszego rolniczego całorocznego trudu, obchodzonego po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów. Tradycyjny zaś bochen chleba, który ofiarujemy, to najwspanialszy symbol rolniczej pracowitości, gospodarności oraz troski o lepsze jutro.

Mieszkańcy z naszej gminy dziękowali Bogu za plony ziemi 30 sierpnia na V Dożynkach Gminnych w Osinie.

Uroczystości rozpoczęły się poświęceniem sali OSP w Osinie po dokonanym remoncie a następnie została odprawiona  Msza Święta w intencji rolników, strażaków oraz wszystkich mieszkańców Gminy Kluki, której przewodniczył ks. Zenon Miksa proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Klukach.

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Wójt Gminy Kluki Karol Sikora a tegorocznymi Starostami byli Państwo Izabela i Piotr Dobrowolscy z Osiny, którzy wręczyli chleb symbol owoców ziemi i pracy rąk.

Podczas uroczystości zostały złożone wieńce dożynkowe i kosze, przez delegacje z sołectw: Osina, Kluki, Kaszewice, Parzno, Ścichawa, Podwódka, Zarzecze, Trząs, Żar, Nowy Janów, Strzyżewice, Wierzchy Kluckie. Następnie wyróżnieni zostali rolnicy z gminy Kluki.

Na uroczystościach wystąpiła orkiestra dęta OSP Chabielice, dzieci ze szkół w Kaszewicach, Klukach i Parznie oraz  młodzież z terenu Gminy Kluki.

Mieszkańcy i Goście mogli słuchać i bawić się podczas koncertu zespołu „MocArt”.

Na dożynkach można było zobaczyć pokaz aikido Michała Wąs z drużyną, pokaz sokolniczy Pana Krzysztofa Domańskiego  oraz pokaz Mistrza Świata w psich zaprzęgach mieszkańca Osiny Pana Waldemara Stawowczyka.

Do dyspozycji gości było darmowe stoiska wiejskie przygotowane przez Gminę Kluki wraz ze Stowarzyszeniem „Kaszewice i okolice”, stoisko przygotowane przez Mieszkańców Osiny oraz stoisko przygotowane przez firmę Bakalland działającej na terenie Osiny. Gminna Biblioteka Publiczna Klukach i Gminny Ośrodek Kultury w Klukach przygotowali atrakcje dla dzieci i młodzieży. Ponadto można było skorzystać z placu zabaw oraz stanowisk gastronomicznych.

Wójt Gminy Kluki serdecznie dziękuje wszystkim Mieszkańcom i Gościom za wspólnie spędzony czas, Rolnikom za codzienny trud, dziękuje za chleby, za przepięknie wykonane wieńce i kosze z poszczególnych sołectw, Strażakom oraz wszystkim, którzy pomogli oraz przyczynili się do uświetnienia uroczystości dożynkowych i otwarcia sali OSP w Osinie.

Orkiestra Gminy Kluki – próby od 1.09.2015 we wtorki

trabka Zapraszam na próby Orkiestry Gminy Kluki

we wtorki godz. 19.00 (od 18.00 zajęcia indywidualne i w grupach)

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach.

Jeśli grasz lub chcesz nauczyć się grać na trąbce, puzonie, tubie, saksofonie, klarnecie lub werblach przyjdź na próbę orkiestry.

Możesz zgłosić chęć uczestnictwa w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach (44 6315002, sekretariat@kluki.pl)

Dożynki Gminy Kluki – Osina 30 sierpnia 2015

Dożynki Gminy Kluki – Osina 30 sierpnia 2015

WÓJT GMINY KLUKI
ZAPRASZA
SZANOWNYCH MIESZKAŃCÓW I GOŚCI
na
V GMINNE DOŻYNKI
30 sierpnia 2015 r.
w OSINIE
oraz otwarcie sali OSP OSINA

Program Uroczystości Dożynkowych:
13.00 Msza Święta polowa przy sali OSP w Osinie
14.15 Uroczyste otwarcie V Gminnych Dożynek Przez Wójta Gminy Kluki
Wystąpienia zaproszonych Gości
Obrzędy dożynkowe (wystawa wieńców dożynkowych i dzielenie się chlebem)
Poświęcenie sali OSP
15.00 Występ orkiestry dętej
15.30 Występ artystyczny dzieci i młodzieży
16.00 Występy solistów z terenu Gminy Kluki
16.30 Pokaz Aikido
17.00 Koncert zespołu MocArt
19.00 Dyskoteka pod gwiazdami

oraz:

  • Pokaz Waldemara Stawowczyka tegorocznego Mistrza i Wicemistrza Świata w wyścigach psich zaprzęgów.
  • Pokaz drapieżnych ptaków

osina2015

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 09.07.2015r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kluki na terenie gminy Kluki

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 09.07.2015r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kluki na terenie gminy Kluki


(miejscowości: Boży Dar, Chmielowiec, Kluki, Podścichawa, Podwódka, Ścichawa, Żar, Osina , Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, Roździn, Imielnia, Cisza, Lesisko, Laski, Strzyżewice, Grobla, Huta Strzyżewska, Borowiny, Teofilów, Podwierzchowiec, Wierzchowiec, Sadulaki, Słupia, Parzno)
oraz miejscowości Zbyszek i Firlej na terenie gminy Szczerców

Na podstawie badań własnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w wodzie podawanej do sieci i w wodzie badanej w punktach monitoringowych na sieci wodociągu Kluki (pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 06.07.2015r.) – jakość wody przy prowadzonej stałej dezynfekcji w zakresie przebadanych parametrów nie budzi zastrzeżeń.
Badanie zakończono w całości w dniu dzisiejszym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, iż kolejne kontrolne próbki wody do badań laboratoryjnych zostaną pobrane w dniu 13.07.2015r.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie www.pis.lodz.pl/belchatow

 

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 04.07.2015r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kluki na terenie gminy Kluki

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 04.07.2015r.
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kluki na terenie gminy Kluki


(miejscowości: Boży Dar, Chmielowiec, Kluki, Podścichawa, Podwódka, Ścichawa, Żar, Osina , Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, Roździn, Imielnia, Cisza, Lesisko, Laski, Strzyżewice, Grobla, Huta Strzyżewska, Borowiny, Teofilów, Podwierzchowiec, Wierzchowiec, Sadulaki, Słupia, Parzno)
oraz miejscowości Zbyszek i Firlej na terenie gminy Szczerców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 02.07.2015r. z wodociągu Kluki, stwierdzono obecność w wodzie bakterii grupy coli (hydrofornia Kluki i 2 miejsca monitoringowe).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, iż nie należy spożywać wody w stanie surowym – zaleca się jej przegotowanie przed spożyciem, przygotowaniem potraw oraz do mycia naczyń kuchennych, owoców, warzyw i mycia zębów (po doprowadzeniu wody do wrzenia gotować minimum 1 min).
Woda bezpośrednio pobrana z kranu nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie polecił producentowi wody niezwłocznie podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 466).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie www.pis.lodz.pl/belchatow

 

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator