Loading images...

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Klukach – 25.02.2015

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Klukach

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego województwa łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

Specjalista ds. funduszy europejskich będzie dla Państwa dostępny 25 lutego br.
(tj. środa):

 • w godz. 12:00 – 14:30, w Urzędzie Gminy w Klukach, Kluki 88

W przypadku chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby LPI w Bełchatowie, do 24 lutego 2015 r., do godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie

ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów

tel. 44 633 05 13, 44 633 34 63

email: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Zaproszenie na XV Reginalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych

Relacja z XV Regionalnego Marszu szlakiem Powstańców Styczniowych – artykuł Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

W dniu 1 lutego 2015 roku ponad 400 osobowa grupa dzieci, młodzieży i dorosłych, przeszła szlakiem Powstańców Styczniowych: Parzno – Grobla – Kluki – Kaszewice – Kurnos II. Organizatorem XV Regionalnego Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego im. Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej było Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne a Patronat Honorowy na Marszem objął Wójt Gminy Kluki Karol Sikora.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej – to najważniejsze cele Marszu. Marsz rozpoczął się mszą świętą, którą w kościele w Parznie odprawił ks. proboszcz Tomasz Owczarek. Po mszy świętej Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki oraz Magdalena Sawka przedstawiciel kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczyli medale PRO PATRIA, które otrzymali – ks. Tomasz Owczarek, wójt Karol Sikora, wójt Kamil Ładziak, Hanna Hellwig-Stańczuk, Danuta Braun i Szczepan Chrzęst. W trakcie Marszu złożono kwiaty w Krypcie Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej oraz na grobie powstańców styczniowych na cmentarzu w Kaszewicach.

15-marsz 15marsz

 

Wybory sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach Gminy Kluki

soltys W dniach od 12 stycznia  do 24 stycznia 2015 roku odbyło  się 17 zebrań w 17 sołectwach  na terenie Gminy Kluki. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Kluki Karol Sikora oraz przedstawiciele gminy. Na początku każdego zebrania dokonano wyboru komisji skrutacyjnej. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa a potem do rady sołeckiej w głosowaniu tajnym na nową kadencje 2015-2019 w poszczególnych sołectwach wybrani zostali sołtysi:

Cisza – Grażyna Krawczyk

Imielnia – Ciesak Bogdan

Kaszewice – Piotr Matyśniak

Kluki – Jacek Sionkowski

Kuźnica Kaszewska – Dorota Weder

Nowy Janów – Magdalena Kusak

Osina  – Jadwiga Matyśkiewicz

Parzno – Dorota Rogut

Podwódka – Andrzej Stramski

Roździn – Ireneusz Papuga

Strzyżewice – Tresa Łabędzka

Ścichawa – Marian Lang

Trząs – Małgorzata Pabich

Wierzchy Kluckie – Ewelina Sosnowska

Zarzecze – Waldemar Naturalny

Żar – Edmund Siewiera

Żelichów – Renata Stolarczyk

Na każdym zebraniu sołeckim Wójt Gminy Kluki przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne w sołectwach na rok 2015.

Spotkanie z Przedsiębiorcami

Serdecznie zapraszam Przedsiębiorców  działających na terenie Gminy Kluki na Spotkanie Noworoczne Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 26.01.2015 r o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

W programie udział biorą:

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie
 • Urząd Pracy w Bełchatowie
 • Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
 • Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
 • Knowledge Life Time – „Bezpieczeństwo finansowe Przedsiębiorcy”
 • Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Kluki wygrała firma EKO-REGION Sp. z o. o.   z którą podpisano umowę w dniu 02 stycznia 2015 r.

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Podziękowania dla Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kluki. karolsikora

Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i życzliwość.

Podziękowania moje są tym większe, że wyboru mojej osoby na Wójta Gminy Kluki dokonaliście Państwo po drugi.

Dziękuję za każdy głos oddany na mnie jak również na radnych.

Zapewniam, że wspólnie będziemy kontynuować dzieło rozwoju naszej gminy dla dobra jej Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Karol Sikora

Wójt Gminy Kluki

Budowa sali gimnastycznej w Klukach

W bieżącym roku 2014 rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach. Projekt sali wykonany został w 2012 r. Obecnie jesteśmy na etapie wykonania stanu surowego otwartego. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 2 700 000 zł. Wniosek na dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony. Na to zadanie Wójt pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 500 000 zł. z Ministerstwa Sportu.

Zaproszenie na otwarcie sali OSP w Parznie – 28 września 2014 r.

plakat-osp-parzno20140928

Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. do rozpatrzenia na najbliższej sesji 04.09.2014 r.

zmianybudzet

 

W dniu 22 sierpnia 2014 Wójt Gminy Kluki złożył do Biura Rady Gminy Kluki celem rozpatrzenia 42 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r w sposób umożliwiający uchwalanie każdej z proponowanych zmian oddzielnie:

1.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – I (zmiany w subwencji, dotacjach , wynagrodzeniach i wydatkach na bieżące utrzymanie Urzędzie Gminy, remont schodów przy urzędzie pocztowym)

2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – II (9 tys zł. na funkcjonowanie oczyszczalni na Osiedlu Leśne w Klukach)

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – III (30 tys zł. na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśne w Klukach)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IV (10 tys zł. na dopłaty do biletów miesięcznych)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – V (6 tys. zł na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VI (25 tys zł. dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs- Zarzecze)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VII  (10 tys zł. na zakup materiałów na drogi gminne i wewnętrzne)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VIII (50 tys zł. na zakup usług na drogi gminne i wewnętrzne)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IX (6500 na zakup oleju do przychodni)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – X (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kaszewice – od cmentarza do kościoła, złożony wniosek o dofinansowanie)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XI (15 tys zł. na zakup gruntu pod drogę do zasobów gminy)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XII (15 tys zł. na remonty dróg gminnych i wewnętrznych)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIII (150 tys. zł. na przebudowę drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach (ul. Akacjowa, Spacerowa)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIV (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kluki – ul. Wspólna, złożony wniosek o dofinansowanie)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XV (14 tys. zł na zatrudnienie pracowników gospodarczych)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVI (5 tys. zł. na remonty na obiektach komunalnych )

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r.- XVII (5 tys. zł na opracowanie decyzji celu publicznego i warunkach zabudowy)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVIII (8 tys zł. na wykonanie sztandaru Gminy Kluki)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIX (70 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją w tym 40 tys. zł dotacji z powiatu)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XX (50 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją w tym 20 tys. zł dotacji z powiatu)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXI (zwiększenie 16 tys. zł. na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach )

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXII (4 tys. zł. utrzymanie czystości przystanków)

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIII (4 tys. zł. na zakup materiałów na utrzymanie zieleni)

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIV (7 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce)

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXV (7,8 tys. zł. na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze nr 432, 431 w miejscowości Roździn)

26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVI (15 tys. zł. na zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr 1440 w miejscowości Kaszewice wraz z konserwacją zbiornika wodnego)

27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVII (30 tys. zł. dotacji dla GOK w Klukach na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności)

28.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVIII (7,5 tys. zł na wykonanie przyłączy wodnego i zmianę przyłącza elektrycznego w Nowym Janowie)

29.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIX (11 tys. zł. na funkcjonowanie obiektu Orlika w Klukach)

30.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXX (18 tys. zł. na doposażenie boiska Orlik w Klukach – zakup trybun, złożony wniosek o dofinansowanie)

31.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXI (38 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni w Kaszewicach – tzw. doły, złożony wniosek o dofinansowanie)

32.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXII ( 20 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie, złożony wniosek o dofinansowanie)

33.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIII (20 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej G6- Nr 101154E do Bożegodaru)

34.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIV (16 tys. zł na zakup wiat przystankowych dla miejscowości : Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, osina, Żar)

35.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXV (dotacja 39 tys zł na budowa drogi wewnętrznej nr dz. 251 i 209 na odcinku Cisza-Imielnia i nasadzenia zastępcze)

36.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVI (23 tys. zł na budowę drogi wewnętrznej nr dz.686 w miejscowości Laski)

37.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVII (dotacja 9 tys zł na utworzenie terenów zieleni w Ciszy)

38.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVIII ( 20 tys. zł. na budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów)

39.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIX (8,2 tys zł dochód Szkoły Podstawowej w Parznie z przeznaczeniem na bieżącą działalność)

40.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XL 155 tys zł. na opracowania projektów dróg:

 • Przebudowa  ulic Jesionowa, Brzozowa, Spacerowa, Plac Słoneczny  na Osiedlu Leśne w Klukach
 • Przebudowa drogi wewnętrznej Ścichawa( od Jeżowizny w kierunku Ścichawy)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr  798  w miejscowości Żar
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr  1034,1045  w miejscowości Żar
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości Kaszewice Koloniado DK nr 8 i Podścichawy
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 949/1 w miejscowości Kluki
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina ( do boiska)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr  93  w miejscowości Parzno
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w Żar do Kawalce
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 585  w miejscowości Wierzchy Kluckie
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 268,260,512 w miejscowości Wierzchy Parzeńskie
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości Zarzecze ( od posesji Mielczarka do p. Lepka)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 506/2,  456 w miejscowości Kaszewice Kolonia
 • Przebudowa drogi wewnetrznej dz. Nr 619 w miejscowości Osina
 • Przebudowa drogi wewnetrznej od miejscowości Strzyżewice do miejscowości Laski
 • Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 1902E do miejscowości Pólko

41.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLI (15 tys. zł. na opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kluki na lata 2014 2020)

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLII (20 tys. zł. na wykupienie sieci wodociągowych na terenie Gminy Kluki.)

Zaproszenie na IV Gminno-Parafialne Dożynki w Gminie Kluki – Trząs 31.08.2014 r.

dozynkitrzas2014

 

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator