Loading images...

Nestle porusza Polskę – Zagłosuj na lokalizację plenerowej siłowni

Zagłosuj na lokalizację siłowni w Gminie Kluki!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kluki na oddanie głosu na nasze lokalizacje zgłoszone do konkursu Nestle porusza Polskę.
Firma Nestle obchodzi w tym roku 150-lecie i w związku z tym organizuje wielką akcję pod hasłem “Nestle porusza Polskę”.
Podczas akcji promowany jest zdrowy tryb życia, czyli to co każdy z nas może dla własnego organizmu zrobić najlepszego. Zachęcamy więc wszystkich naszych mieszkańców do zdrowego odżywiania się i ruchu na świeżym powietrzu.
W ramach propagowania wysiłku fizycznego, firma Nestle zorganizowała konkurs, w którym Nasza Gmina bierze udział. Do wygrania jest siłownia plenerowa, która może zostać wybudowana całkowicie za darmo. Do konkursu zgłosiliśmy dwie lokalizacje.

LOKALIZACJA – Kluki Osiedle Leśne – zagłosuj
Nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu nr 1381 położoną w miejscowości Kluki, zagospodarowaną jako teren zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych. Nieruchomość spełnia wszelkie wymogi stawiane przez organizatora konkursu na usytuowanie na niej siłowni plenerowej. Na działce znajdują się: stół do tenisa stołowego oraz ławki parkowe.

Osiedle Leśne

LOKALIZACJA – Kaszewice- zagłosuj
Nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu nr 1115 położoną w miejscowości Kaszewice. Nieruchomość spełnia wszelkie wymogi stawiane przez organizatora konkursu na usytuowanie na niej siłowni plenerowej. Na działce znajdują się: boisko piłki nożnej, siatkówki, plac zabaw dla najmłodszych, niewielka scena przeznaczona na koncerty plenerowe oraz miejsce na ognisko.

Kaszewice

Kaszewice

Aby zagłosować na jedną z lokalizacji należy odwiedzić stronę internetową konkursu www.nestleporusza.pl i oddać głos. Przypominamy, że z jednego adresu mailowego można oddać jeden głos dziennie.

Akcja potrwa do 6 lipca 2016 roku.

Ambasadorem akcji jest Zbigniew Bródka nasz najlepszy łyżwiarz szybki, mistrz olimpijski na dystansie 1500 metrów w 2014 roku w Soczi. Mamy nadzieję, że swoją dobrą energią oraz zaangażowaniem i zacięciem sportowym będzie przekonywał wszystkich Polaków, że warto się ruszać.

Prosimy wszystkich Mieszkańców naszej społeczności o codzienne wspieranie wybranych lokalizacji.

Uroczystości katyńskie w Parznie – 3.04.2016 r.

W niedzielę 3 kwietnia 2016 r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie odbyły się uroczystości poświęcone upamiętnieniu ofiar zbrodni katyńskiej zorganizowane przez Wójta Gminy Kluki Karola Sikorę i Proboszcza parafii w Parznie ks. Tomasza Owczarka przy współpracy z Gimnazjum w Zespole Szkół w Klukach. Uczniowie Gimnazjum wykonali program poetycko-muzyczny, potem odbyła się Msza Święta w intencji ofiar katyńskich. Na zakończenie poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod Tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej.
katynparzno2

Nowe linie autobusowe Cisza-Bełchatów, Nowy Janów-Bełchatów od 01.04.2016

Gmina Kluki uruchomiła linie autobusowe od 1.04.2016 r.

1) Cisza – Bełchatów przez Roździn – Strzyżewice – Parzno
2) Bełchatów –Cisza przez Parzno – Strzyżewice – Roździn
3) Nowy Janów – Bełchatów przez Kuźnica Kaszewska – Słupia – Zarzecze – Trząs – Kaszewice – Ścichawa – Kluki
4) Bełchatów – Nowy Janów przez Kluki – Ścichawa – Kaszewice – Słupia – Zarzecze – Trząs – Kuźnica Kaszewska

Dni kursów:
Linia nr 1. – kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku a w okresie ferii i wakacji w dniach pn, śr, pt,. W soboty, niedziele i dni świąteczne nie kursuje
Linia nr 2 – kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku a w okresie ferii i wakacji w dniach pn, śr, pt,. W soboty, niedziele i dni świąteczne nie kursuje
Linia nr 3 – kursuje w dniach pn, śr, pt,. W soboty, niedziele i dni świąteczne nie kursuje
Linia nr 4 – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele i dni świąteczne nie kursuje.

Cena biletu 3 zł.

Rozkłady:

linia_cisza

linia_nj

 

Przyczynek do historii kościoła i parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kaszewicach

PTH2016

Spotkania konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Kluki

Szanowni Mieszkańcy,
Zapraszam na konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Kluki do 2022 roku

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy Kluki:
Data i godz. spotkania              Miejsce spotkania:
30.03.2016 o godz. 16.30  Kaszewice – sala OSP
30.03.2016 o godz. 18.00  Zarzecze – świetlica
2.04.2016 o godz. 16.30    Nowy Janów – świetlica
2.04.2016 o godz. 18.00   Trząs – sala OSP
4.04.2016 o godz. 16.30   Kluki – Gminny Ośrodek Kultury w Klukach
4.04.2016 o godz. 18.00   Ścichawa – świetlica
6.04.2016 o godz. 16.30   Żar – sala OSP
6.04.2016 o godz. 18.00   Osina – sala OSP
8.04.2016 o godz. 16.30   Parzno – sala OSP
8.04.2016 o godz. 18.00   Strzyżewice – sala OSP

Wnioski do projektu Strategii można składać na piśmie do dnia 20 kwietnia 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach, Kluki 88, 97-415 Kluki lub na adres e-mail: sekretariat@kluki.pl (temat: Strategia)

Wniosek powinien zawierać:
Imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Formularz Wniosku

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w Gminie Kluki 11-12 kwietnia 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach  11 – 12 kwietnia 2016 roku od godziny 6.00 przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Kluki bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesjami przy drodze dojazdowej.

Odpady będą odbierane wg następującego harmonogramu:

W poniedziałek 11 kwietnia samochody bełchatowskiej spółki „Eko-Region” odbiorą odpady wielkogabarytowe w miejscowościach:
Bożydar, Chmielowiec, Kaszewice, Kawalce, Kluki, Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Pólko, Sadulaki, Słupia, Trząs, Zarzecze, Żar, Żelichów.

We wtorek 12 kwietnia odpady wielkogabarytowe będą zbierane w miejscowościach:
Borowiny, Cisza, Huta Strzyżewska, Imielnia, Laski, Lesisko, Niwisko, Osina, Parzno, Podścichawa, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Ścichawa, Teofilów, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie.

W ramach „wystawki” odbierane będą:

  • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
  • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
  • opony z samochodów osobowych,
  • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
  • dywany, wykładziny, meble, duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
  • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
  • odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów, akumulatory.

Nie będą zbierane:
odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), odpady szklane, duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady zawierające azbest – eternit.

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki

OGŁOSZENIE
o naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki

W imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają odpady azbestowe i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, Gmina Kluki planuje wystąpić o dofinansowanie na zadanie:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki”.

Wnioski o odbiór odpadów zawierających azbest należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2016 r. w Urzędzie Gminy w Klukach, w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski należy składać wg wzoru dostępnego na stronie Gminy Kluki www.kluki.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach, pokój nr 23 lub pod numerem tel. 44 6315002 wew. 22.

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Pobierz wniosek

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy w Klukach informuje, iż każdy rolnik może w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego za zakupiony olej napędowy. Do wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.
Rolnikowi przysługuje roczny limit 86 litrów na 1 ha użytków rolnych gospodarstwa.
Rolnik maksymalnie może uzyskać zwrot w wysokości 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-50-02 wew. 25 lub w Urzędzie Gminy w Klukach.

Eko-Region – Harmonogram odbioru odpadów w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

ekoregion

Eko-Region – Harmonogram PDF


Harmonogram na stronie EKO-REGION

(zakładka – Harmonogramy / Bełchatowski / Gmina Kluki)

XVI Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r. Bełchatów – Kaszewice 2016

szlakiem2016

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator