Loading images...

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach 22.02.2017 r.

Wójt Gminy Kluki zaprasza Mieszkańców oraz Gości na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach w dniu 22 lutego 2017 r o godz. 12.30

sala-gimnastyczna6

Badania Mamograficzne w Gminie Kluki 22.02.2017 r.

mamografia20170222_

Zaproszenie na 17. Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r. Parzno – Kluki – Kaszewice – Kurnos II – 2017

Z okazji 154 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w dniu 15 stycznia 2017 r. odbędzie się 17. Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r.
Celem marszu jest uczczenie bohaterów walczących o niepodległość Polski, poznanie historii Powstania Styczniowego, propagowanie patriotycznych wzorów, miejsc pamięci Powstańców Styczniowych. Trasa tegorocznego Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. wiedzie od Parzna przez Groblę, Kluki, Kaszewice do Kurnosa II. Na Grobli można będzie się posilić posiłkiem przygotowanym przez Gminę Kluki – Zespół Szkół w Klukach a w Kaszewicach rozgrzać gorącą kawą i herbatą (i coś na słodko) przygotowaną przez Stowarzyszenie “Kaszewice i Okolice” i OSP Kaszewice.
Zapraszamy!

powstyczniowych_plakat_2017

Zaproszenie na Kolędowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

koledowanie2017

Gmina Kluki w rankingu inwestycyjnym gmin za 2015 r.

rozwoj2Miło nam poinformować, iż Gmina Kluki zajęła 17 miejsce spośród 177 gmin w Województwie Łódzkim w rankingu wydatków inwestycyjnych (223 miejsce wśród 2478 gmin w Polsce).

W rankingu brano pod uwagę procentowy udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem za rok 2015. Osiągnęliśmy poziom 28,43%. To właśnie ten wskaźnik mówi o tym, że środki publiczne są wydawane na rozwój. W naszym przypadku oznacza to, że co czwarta złotówka wydawana była na inwestycje, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej.

W drugim rankingu, gdzie wyliczano wskaźnik wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca osiągnęliśmy poziom 98,54 zł. – Gmina Kluki zajęła 22 miejsce spośród gmin w Województwie Łódzkim (323 miejsce w kraju).

http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/170670/Co-twoja-gmina-robi-z-pieniedzmi–Inwestuje-

I Powiatowo-Gminne Forum Gospodarcze Wsi w Kleszczowie

W dniu 22 listopada 2016 r. odbędzie się I Powiatowo-Gminne Forum Gospodarcze Wsi w Kleszczowie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Urząd Gminy w Kleszczowie.  Zainteresowani rolnicy z gmin powiatu bełchatowskiego będą mogli w jego trakcie zdobyć wiele istotnych informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dotyczących m.in. naborów wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na najbliższe lata. Dowiedzą się też o różnych działaniach prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na rzecz rolników. W programie forum znajda się też takie tematy, jak „Formy wsparcia rolników przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów” oraz „Pozarolnicza działalność gospodarcza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników”.

forum-plakat1

Zaproszenie na uroczystości 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz I Przegląd Piosenki Patriotycznej “Nasza Ojczyzna”

naszaojczyzna2016_kluki plakat-dzien-niepod1

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kluki – wypełnij ankietę

Gmina Kluki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

06 Poster

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza­, poprawy efektywności gospodarki energetycznej oraz zwiększenia ilości energii ze źródeł odnawialnych.

Pozwoli to zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz poprawy komfortu życia mieszkańców w naszej gminie. Opracowanie tego dokumentu umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów mających na celu poprawę stanu środowiska oraz ograniczenie zmian klimatycznych, np. na działania termomodernizacyjne budynków, wymianę źródeł ciepła czy dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych.

Dlatego konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła i emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w budynkach znajdujących na terenie gminy Kluki.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Druk ankiety do wypełnienia można pobrać poniżej ze strony internetowej. Jest również dostępna w Urzędzie Gminy.

Wypełnioną ANKIETĘ proszę zwrócić w terminie do 25.11.2016 r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Kluki.

Wszelkiej niezbędnej pomocy dotyczącej sposobu wypełniania ankiet oraz informacji na temat opracowywanego Planu udzielać będą pracownicy Urzędu Gminy Kluki.

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ na jego kształt.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie i pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluki

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

Pobierz i wypełnij ankietę Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluki

Gmina Kluki podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania: “Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki”

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 05.10.2016 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki

Koszt całkowity zadania: 24 093,32 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 21 771,00 zł.

Wkład własny Gminy Kluki: 2 322,32 zł

Zakres prac powyższego zadania obejmował odbiór z 40 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluki oraz transport i unieszkodliwienie łącznie 69,933 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
http://www.zainwestujwekologie.pl

WÓJT GMINY KLUKI

Karol Sikora

Dzień Edukacji Narodowej – 2016

dn2016_2

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom oświaty
oraz emerytowanym Nauczycielom
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pomyślności,
powodzenia w życiu osobistym,
radości z osiągnięć w pracy zawodowej.
Składam serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie
w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator