Loading images...

Zaproszenie na XV Reginalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych

15marsz

 

Spotkanie z Przedsiębiorcami

Serdecznie zapraszam Przedsiębiorców  działających na terenie Gminy Kluki na Spotkanie Noworoczne Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 26.01.2015 r o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

W programie udział biorą:

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie
 • Urząd Pracy w Bełchatowie
 • Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
 • Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S.A.
 • Knowledge Life Time – „Bezpieczeństwo finansowe Przedsiębiorcy”
 • Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Kluki wygrała firma EKO-REGION Sp. z o. o.   z którą podpisano umowę w dniu 02 stycznia 2015 r.

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Podziękowania dla Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kluki. karolsikora

Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie i życzliwość.

Podziękowania moje są tym większe, że wyboru mojej osoby na Wójta Gminy Kluki dokonaliście Państwo po drugi.

Dziękuję za każdy głos oddany na mnie jak również na radnych.

Zapewniam, że wspólnie będziemy kontynuować dzieło rozwoju naszej gminy dla dobra jej Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Karol Sikora

Wójt Gminy Kluki

Budowa sali gimnastycznej w Klukach

W bieżącym roku 2014 rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach. Projekt sali wykonany został w 2012 r. Obecnie jesteśmy na etapie wykonania stanu surowego otwartego. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 2 700 000 zł. Wniosek na dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony. Na to zadanie Wójt pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 500 000 zł. z Ministerstwa Sportu.

Zaproszenie na otwarcie sali OSP w Parznie – 28 września 2014 r.

plakat-osp-parzno20140928

Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. do rozpatrzenia na najbliższej sesji 04.09.2014 r.

zmianybudzet

 

W dniu 22 sierpnia 2014 Wójt Gminy Kluki złożył do Biura Rady Gminy Kluki celem rozpatrzenia 42 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r w sposób umożliwiający uchwalanie każdej z proponowanych zmian oddzielnie:

1.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – I (zmiany w subwencji, dotacjach , wynagrodzeniach i wydatkach na bieżące utrzymanie Urzędzie Gminy, remont schodów przy urzędzie pocztowym)

2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – II (9 tys zł. na funkcjonowanie oczyszczalni na Osiedlu Leśne w Klukach)

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – III (30 tys zł. na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśne w Klukach)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IV (10 tys zł. na dopłaty do biletów miesięcznych)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – V (6 tys. zł na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VI (25 tys zł. dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs- Zarzecze)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VII  (10 tys zł. na zakup materiałów na drogi gminne i wewnętrzne)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VIII (50 tys zł. na zakup usług na drogi gminne i wewnętrzne)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IX (6500 na zakup oleju do przychodni)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – X (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kaszewice – od cmentarza do kościoła, złożony wniosek o dofinansowanie)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XI (15 tys zł. na zakup gruntu pod drogę do zasobów gminy)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XII (15 tys zł. na remonty dróg gminnych i wewnętrznych)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIII (150 tys. zł. na przebudowę drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach (ul. Akacjowa, Spacerowa)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIV (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kluki – ul. Wspólna, złożony wniosek o dofinansowanie)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XV (14 tys. zł na zatrudnienie pracowników gospodarczych)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVI (5 tys. zł. na remonty na obiektach komunalnych )

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r.- XVII (5 tys. zł na opracowanie decyzji celu publicznego i warunkach zabudowy)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVIII (8 tys zł. na wykonanie sztandaru Gminy Kluki)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIX (70 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją w tym 40 tys. zł dotacji z powiatu)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XX (50 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją w tym 20 tys. zł dotacji z powiatu)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXI (zwiększenie 16 tys. zł. na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach )

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXII (4 tys. zł. utrzymanie czystości przystanków)

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIII (4 tys. zł. na zakup materiałów na utrzymanie zieleni)

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIV (7 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce)

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXV (7,8 tys. zł. na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze nr 432, 431 w miejscowości Roździn)

26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVI (15 tys. zł. na zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr 1440 w miejscowości Kaszewice wraz z konserwacją zbiornika wodnego)

27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVII (30 tys. zł. dotacji dla GOK w Klukach na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności)

28.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVIII (7,5 tys. zł na wykonanie przyłączy wodnego i zmianę przyłącza elektrycznego w Nowym Janowie)

29.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIX (11 tys. zł. na funkcjonowanie obiektu Orlika w Klukach)

30.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXX (18 tys. zł. na doposażenie boiska Orlik w Klukach – zakup trybun, złożony wniosek o dofinansowanie)

31.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXI (38 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni w Kaszewicach – tzw. doły, złożony wniosek o dofinansowanie)

32.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXII ( 20 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie, złożony wniosek o dofinansowanie)

33.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIII (20 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej G6- Nr 101154E do Bożegodaru)

34.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIV (16 tys. zł na zakup wiat przystankowych dla miejscowości : Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, osina, Żar)

35.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXV (dotacja 39 tys zł na budowa drogi wewnętrznej nr dz. 251 i 209 na odcinku Cisza-Imielnia i nasadzenia zastępcze)

36.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVI (23 tys. zł na budowę drogi wewnętrznej nr dz.686 w miejscowości Laski)

37.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVII (dotacja 9 tys zł na utworzenie terenów zieleni w Ciszy)

38.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVIII ( 20 tys. zł. na budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów)

39.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIX (8,2 tys zł dochód Szkoły Podstawowej w Parznie z przeznaczeniem na bieżącą działalność)

40.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XL 155 tys zł. na opracowania projektów dróg:

 • Przebudowa  ulic Jesionowa, Brzozowa, Spacerowa, Plac Słoneczny  na Osiedlu Leśne w Klukach
 • Przebudowa drogi wewnętrznej Ścichawa( od Jeżowizny w kierunku Ścichawy)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr  798  w miejscowości Żar
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr  1034,1045  w miejscowości Żar
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości Kaszewice Koloniado DK nr 8 i Podścichawy
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 949/1 w miejscowości Kluki
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina ( do boiska)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr  93  w miejscowości Parzno
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w Żar do Kawalce
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 585  w miejscowości Wierzchy Kluckie
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 268,260,512 w miejscowości Wierzchy Parzeńskie
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości Zarzecze ( od posesji Mielczarka do p. Lepka)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 506/2,  456 w miejscowości Kaszewice Kolonia
 • Przebudowa drogi wewnetrznej dz. Nr 619 w miejscowości Osina
 • Przebudowa drogi wewnetrznej od miejscowości Strzyżewice do miejscowości Laski
 • Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 1902E do miejscowości Pólko

41.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLI (15 tys. zł. na opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kluki na lata 2014 2020)

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLII (20 tys. zł. na wykupienie sieci wodociągowych na terenie Gminy Kluki.)

Zaproszenie na IV Gminno-Parafialne Dożynki w Gminie Kluki – Trząs 31.08.2014 r.

dozynkitrzas2014

 

Zaproszenie na otwarcie sali OSP Kaszewice – 3 sierpnia 2014 r.

otwarcieospkaszewice2014

PROFIL ZAUFANY – ŁATWIEJ, SZYBCIEJ I ZA DARMO

PROFIL ZAUFANY – ŁATWIEJ, SZYBCIEJ I ZA DARMO

Po co mi profil zaufany?

Profil zaufany jest formą elektronicznego uwierzytelniania podobną do tego, jaką stosują np. e-banki.

Dzięki niemu możemy załatwiać sprawy urzędowe elektronicznie:

 • bez wychodzenia z domu/pracy,
 • 24 godziny na dobę,
 • bez dostarczania dodatkowych dokumentów papierowych,
 • z dowolnego miejsca w UE.

Już można w ten sposób np. założyć firmę czy sprawdzić składki ZUS, a także załatwić coraz więcej spraw lokalnych.

Możliwości zastosowania profilu zaufanego będą coraz większe. Po pierwsze dlatego, że e-administracja w Polsce stale się rozwija, co oznacza, że z każdym miesiącem coraz więcej urzędowych spraw będziemy mogli załatwić przez internet. Po drugie dlatego, że jest to narzędzie uniwersalne i nieograniczone do e-usług konkretnego urzędu.

Dlatego warto już teraz założyć profil zaufany, by móc korzystać z już dostępnych i nowych usług.

Co ważne, założenie i korzystanie z profilu zaufanego jest całkowicie bezpłatne a sam proces jego założenia wymaga jednorazowej wizyty w urzędzie – po to, aby urzędnik mógł potwierdzić naszą tożsamość.

Poniżej krótka instrukcja, jak założyć profil zaufany – to naprawdę nie jest trudne!

Jak założyć profil zaufany

Zakładamy konto na portalu www.epuap.gov.pl – należy kliknąć w zakładkę w prawym górnym rogu strony „zarejestruj się” i wypełnić formularz. Rejestracja jest darmowa i trwa tylko chwilę. Trzeba m.in. podać:

 • imię oraz nazwisko,
 • adres e-mail (adres, na który użytkownik będzie otrzymywał od ePUAP korespondencję zwrotną drogą mailową),
 • login (nazwę, którą chce wykorzystywać podczas logowania do systemu)
 • zaakceptować zakres i warunki korzystania z ePUAP

Wybieramy sposób logowania do portalu – za pomocą hasła lub certyfikatu.

Uwaga: certyfikat jest dostępny tylko dla posiadaczy bezpiecznego podpisu elektronicznego (płatnego). Jeśli nie mamy podpisu, nic nie szkodzi – wybieramy opcję logowania z hasłem. Na koniec należy kliknąć „załóż konto”. Na podany przez nas adres e-mail trafi powiadomienie, że zarejestrowaliśmy się na platformie ePUAP.

Jeżeli wszystkie dane uzupełniliśmy prawidłowo, wyświetli się kolejny ekran, na którym należy wpisać swoje dane adresowe – nie jest to obligatoryjne, ale rekomendowane, bo np. jeśli w przyszłości będziemy chcieli wysłać jakieś pismo do urzędu, nasze dane zaciągną się automatycznie do formularza. Aby przejść dalej naciskamy „zakończ”.

Pojawia się strona podsumowująca nasze dotychczasowe działania:

Identyfikator użytkownika (login) oraz dane, które wprowadziliśmy np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania. Login należy zapamiętać, ponieważ to on identyfikuje nas w systemie. Teraz mamy do wyboru:

 • Złożyć wniosek o profil zaufany,
 • Powrócić do strony głównej,
 • Zalogować się na platformę.

Wybieramy „złóż wniosek o profil zaufany”.

Formularz wniosku zostanie uzupełniony automatycznie naszymi danymi pobranymi z konta ePUAP. Jeśli dane są niepoprawne lub niekompletne, musimy je poprawić lub uzupełnić (przy wysłaniu wniosku automatycznie poprawione zostaną też dane na naszym koncie).

Wybieramy metodę autoryzacji – np. e-mail. Na podany przez nas adres będą wysyłane kody autoryzacji (to podobny system jak przy bankowych przelewach, gdzie kod dostajemy np. smsem). Po kliknięciu na link „sprawdź poprawność” – sprawdzamy, czy wybrana przez nas metoda działa (np. jeśli wybraliśmy e-mail wpisujemy w odpowiednie pole kod, który został nam przysłany). Jeśli wpisaliśmy poprawny kod, możemy wybrać opcję „wyślij wniosek”

Po wysłaniu wniosku idziemy do urzędu, by potwierdzić naszą tożsamość (musimy mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport). Wizyta w urzędzie (np. urzędzie skarbowym, wojewódzkim, delegaturze ZUS czy NFZ) nie trwa długo i jest jednorazowa. Do urzędu musimy się pójść w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, inaczej będzie on anulowany.

Lista Punktów Potwierdzających jest dostępna na stronie ePUAP, w lokalizacji: Strona główna > Profil zaufany > Lista punktów potwierdzających.

Ważne: posiadacze bezpiecznego podpisu elektronicznego (płatnego) z ważnym certyfikatem kwalifikowanym nie muszą chodzić do urzędu – mogą sami potwierdzić swoje dane.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Informacje
Informator