gmina kluki

 

 

 

Wójt Gminy Kluki, Pani Renata Kaczmarkiewicz oddała w administrowanie Zespołowi Szkół w Klukach, Salę Gimnastyczną „Orzeł”. Sala gimnastyczna, będąca częścią obiektu szkolnego w Klukach, oddana była do użytku w listopadzie 2016 roku i do tej pory użytkowana była przez uczniów Zespołu Szkół, choć w całości była własnością Gminy Kluki.

Zarządzenie Wójta Gminy Kluki, Pani Renaty Kaczmarkiewicz z dnia 22 stycznia 2020 r., w sprawie oddania w administrowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej, nakazuje, „przekazać w administrowanie, w zakresie nie wykraczającym poza zarząd zwykły, Zespołowi Szkół w Klukach, obiekt użyteczności publicznej zlokalizowany przy Zespole Szkół w Klukach (…) obejmujący Salę Gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zarządzeniem Nr ROA.0050.3.2020, Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz zobowiązała Dyrektora Zespołu Szkół w Klukach do administrowania obiektem w sposób, który zapewni prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie Sali.

W gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Wiktora Wojewody stosowne dokumenty podpisali: Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz, Kierownik Ref. Oświaty Marzanna Karpińska, realizująca sprawy inwestycyjne, Irena Baranowicz i przejmujący obiekt, dyrektor Wojewoda.

Pan Dyrektor Wiktor Wojewoda przejął świetnie wyposażoną technicznie, nową salę gimnastyczną, dysponującą także bardzo dobrym zapleczem socjalnym, w której młodzież naszej gminy będzie podejmować treningi sportowe i niewątpliwie osiągać sukcesy w sprawności fizycznej. Grono zainteresowanych ćwiczeniami w przestronnej sali rośnie z każdą chwilą; mnożą się zapytania o możliwość korzystania z wyposażenia tego obiektu.

Życzymy młodzieży gminy Kluki oraz społeczności Zespołu Szkół w Klukach sukcesów na miarę jakości technicznej i socjalnej Sali Gimnastycznej „Orzeł”.

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców