gmina kluki

 

 

 

Pomniki przyrody

– 21 dębów szypułkowych na cmentarzu w Kaszewicach, dz.nr 2397, obręb Kaszewice ( rozporządzenie Nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 04.11.1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj. Piotrkowskiego Nr 21, poz. 75 z 1996 r.),

– 10 dębów szypułkowych, 3 lipy wąskolistne, 1 sosna wejmutka przy kościele w Kaszewicach , działka nr 2390 ( rozporządzenie Nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 04.11.1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj. Piotrkowskiego Nr 21, poz. 75 z 1996 r.),
– dąb szypułkowy o obw. 380 cm, oddział 190 a, leśnictwo Kluki ( Uchwała Nr 17/XIX/05 Rady Gminy Kluki z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody),

Pomniki przyrody wymienione poniżej znajdują się na terenie posesji należącej do osoby prywatej pod nr 52, działka nr 470/64, obręb Kluki ( rozporządzenie Nr 5/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody)
-kasztanowiec biały o obwodzie 250 cm “Dumny Zenon”,
-kasztanowiec biały o obw. 309 c, “Dumny Felicjan”,
-jesion wyniosły o obwodzie 311 cm “Cyryl”,
-buk pospolity o obw. 412 cm “Metody”,
-klon srebrzysty o obw. 208 cm, 229 cm i 190 cm “Smukły Teofil”,
-klon srebrzysty o obw. 216 cm, 200 cm, 177 cm “Demetriusz”,
-olsza czarna o obw. 348 cm “Donata”.

Ścieżka ekologiczna w uroczysku Borowiny powstała w celu przybliżenia walorów przyrodniczych i kulturowych, obszarów źródliskowych i śródleśnych strumieni, wskazania roli ekosystemów nieleśnych tj. oczek wodnych i torfowisk w lasach, poznania i charakterystyki typów lasów w różnych warunkach siedliskowych (głównie borów sosnowych).
Szkółka leśna Borowiny-krajobrazy leśne – dł. 2,1 km, składa się z 5 przystanków. Rozpoczyna się i kończy na terenie szkółki leśnej. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki znajduje się Izba Edukacji Ekologicznej.

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców