gmina kluki

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluki w 2019 roku.

Wójt Gminy Kluki ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluki.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kluki Nr 133/XVIII/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Czas trwania naboru: od 16 lipca 2019 r. do 9 sierpnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków: wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Kluki, Kluki 88, 97 – 415 Kluki.

Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków: Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru wynosi 12 000 zł. Kwota dotacji wynosi 2000 zł.

Informujemy, że w przypadku złożenia większej ilości wniosków o wyborze decydować będzie data złożenia pełnej dokumentacji do Urzędu Gminy w Klukach.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin udzielania dotacji

Załącznik nr 1 – wniosek o udzielenie dotacji

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców