Przedszkole w Klukach czynne od 6.00 do 16.00

Wójt Gminy Kluki informuje Mieszkańców Gminy Kluki Przedszkole w Zespole Szkół w Klukach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00- 16.00 –  placówka publiczna prowadzoną przez  Gminę Kluki. Placówka dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stanowi …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do realizacji zadania publicznego: Pływanie dla uczniów szkół podstawowych z gminy Kluki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   Wójt Gminy Kluki informuje, że w dniu 03 listopada 2015 roku do Urzędu Gminy …

Czytaj więcej »

Odbiór odpadów wielkogabarytowych – wystawka 26-27.10.2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki. EKO-REGION sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 26-27.10.2015 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu: 26.10.2015 r. (poniedziałek) 27.10.2015 r. (wtorek) Bożydar  Chmielowiec Kaszewice Kawalce Kluki Kolonia …

Czytaj więcej »

Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 29.09.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą: Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach Koszt całkowity zadania: 30 185,94 zł. Kwota dofinansowania …

Czytaj więcej »

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kluki na lata 2015-2032

  Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 03.09.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą: Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kluki na lata 2015-2032 Koszt całkowity zadania:  16 300,00 zł. Kwota dofinansowania w …

Czytaj więcej »