Naziemna Telewizja Cyfrowa

Uprzejmie przypominamy, iż zbliża się termin wyłączenia nadajników naziemnej telewizji analogowej i zastąpienie ich nowoczesną techniką cyfrową. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy nie później niż do dnia 31 lipca 2013 roku. W województwie łódzkim całkowite wyłączenie sygnału analogowego planowane jest na maj 2013 roku. Tegoroczne wyłączenia emisji …

Czytaj więcej »

Konsultacje spoeczne dotyczce wydzielenia – Soectwa Podw

Pobierz – formularz konsultacji – utworzenie sołectwa Podwódka ZARZĄDZENIE Nr O.0050.17.2013 WÓJTA GMINY KLUKI z dnia 28 lutego 2013 roku. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wydzielenia z jednostki pomocniczej- sołectwa Kluki części jej obszaru (wsi Podwódka) w celu utworzenia nowej jednostki- sołectwa Podwódka. Na podstawie art.5a ust. 1. ustawy z …

Czytaj więcej »

Od 1 lipca 2013 odbiór odpadów komunalnych na nowych zasadach

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg zmian dotyczących gospodarowania odpadami. Ustawa ta zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.   W związku z powyższym od 1 lipca 2013 roku każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Kluki …

Czytaj więcej »

Informacja o dofinansowaniu do modernizacji GOK w Klukach z WFOiGW

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kluki pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. “Nadbudowa, rozbudowa wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja budynku Instytucji Kultury zmodernizowanie istniejącego budynku”   www.wfosigw.lodz.pl Wartość ogólna zadania: 1 …

Czytaj więcej »

XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstaców Styczniowych

Z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Bełchatowie zaprasza na XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych, który odbędzie się 10.02.2013 r. Masz organizowany pod patronatem Starosty Bełchatowskiego, Prezydenta Bełchatowa, Wójta Gminy Bełchatów, Wójta Gminy Kluki. Celem marszu jest poznanie historii Powstania Styczniowego, propagowanie patriotycznych …

Czytaj więcej »

Uroczyste obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

W związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego Wójt Gminy Kluki Karol Sikora serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Św. w intencji Żołnierzy Powstania, która odbędzie się 20 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Kaszewicach. Poprzez uczestnictwo w tej uroczystości złożymy hołd Powstańcom …

Czytaj więcej »

Boe Narodzenie 2012

Podnieś rękę Boże Dziecię    błogosław Ojczyznę miłą, w dobrch radach w dobrym bycie  wspieraj jej siłą swą siłą   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim Mieszkańcom serdeczne życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu łask Bożych. Niech Boże Dziecię bedzie źródłem siły, spokoju, radości i miłości w nadchodzącym Nowym 2013 Roku     …

Czytaj więcej »

 Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele! Od dnia 17 września 2012 r. rozpoczął się nowy nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013. Wnioski aplikacyjne można składać w Biurze Projektu do dnia 28 września 2012 r. do godziny 18.00.

Czytaj więcej »