Bezpatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI, W imieniu spółki EKOREGION informuję, iż w dniach 20 – 21.05.2013 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu: 20.05.2013 r. (poniedziałek) 21.05.2013 r. (wtorek) Lesisko Kresy Strzyżewice …

Czytaj więcej »

Nowe zasady gospodarki odpadami od 01.07.2013 – pierwsza deklaracja do 14 czerwca 2013 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał Gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Dzięki wprowadzonym zmianom …

Czytaj więcej »

Informacja firmy EKO-REGION Sp. z o.o.

EKO-REGION Sp. z o. o. z/s w Bełchatowie uprzejmie informuje, iż potwierdza stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 18 lutego 2013 roku i rozwiąże do dnia 30 czerwca 2013 roku wszystkie umowy na odbiór odpadów z klientami indywidualnymi. Pierwsze oświadczenia o rozwiązaniu umowy są już dostarczane przez naszych inkasentów. Pragniemy …

Czytaj więcej »

Naziemna Telewizja Cyfrowa

Uprzejmie przypominamy, iż zbliża się termin wyłączenia nadajników naziemnej telewizji analogowej i zastąpienie ich nowoczesną techniką cyfrową. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy nie później niż do dnia 31 lipca 2013 roku. W województwie łódzkim całkowite wyłączenie sygnału analogowego planowane jest na maj 2013 roku. Tegoroczne wyłączenia emisji …

Czytaj więcej »

Konsultacje spoeczne dotyczce wydzielenia – Soectwa Podw

Pobierz – formularz konsultacji – utworzenie sołectwa Podwódka ZARZĄDZENIE Nr O.0050.17.2013 WÓJTA GMINY KLUKI z dnia 28 lutego 2013 roku. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wydzielenia z jednostki pomocniczej- sołectwa Kluki części jej obszaru (wsi Podwódka) w celu utworzenia nowej jednostki- sołectwa Podwódka. Na podstawie art.5a ust. 1. ustawy z …

Czytaj więcej »

Od 1 lipca 2013 odbiór odpadów komunalnych na nowych zasadach

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg zmian dotyczących gospodarowania odpadami. Ustawa ta zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.   W związku z powyższym od 1 lipca 2013 roku każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Kluki …

Czytaj więcej »

Informacja o dofinansowaniu do modernizacji GOK w Klukach z WFOiGW

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kluki pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. “Nadbudowa, rozbudowa wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja budynku Instytucji Kultury zmodernizowanie istniejącego budynku”   www.wfosigw.lodz.pl Wartość ogólna zadania: 1 …

Czytaj więcej »

XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstaców Styczniowych

Z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Bełchatowie zaprasza na XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych, który odbędzie się 10.02.2013 r. Masz organizowany pod patronatem Starosty Bełchatowskiego, Prezydenta Bełchatowa, Wójta Gminy Bełchatów, Wójta Gminy Kluki. Celem marszu jest poznanie historii Powstania Styczniowego, propagowanie patriotycznych …

Czytaj więcej »

Uroczyste obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

W związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego Wójt Gminy Kluki Karol Sikora serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Św. w intencji Żołnierzy Powstania, która odbędzie się 20 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Kaszewicach. Poprzez uczestnictwo w tej uroczystości złożymy hołd Powstańcom …

Czytaj więcej »