ANKIETA w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUKI w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Następi zmiana w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzona ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. – o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa przenosi odpowiedzialność w tym przedmiocie na Gminę, która jest zobowiązana do …

Czytaj więcej »

Wymarznicie ozimin

W związku z wystąpieniem na terenie woj. łódzkiego wymarznięć ozimin w 2012 r. i koniecznością ponownego przesiania niektórych zasiewów m.in.: pszenicy ozimej, pszenżyta, ewentualnie rzepaku prosi się rolników o niezwłoczne zgłaszanie do Urzędu Gminy w Klukach gospodarstw, które zostały dotknięte szkodą wymarznięć powyższych upraw, w celu sporządzenia uproszczonego protokołu szacunku strat …

Czytaj więcej »

Gminne eliminacje konkursu wokalnego Wygraj szans

W dniu 16.03.2012 r.  w Szkole Podstawowej w Kaszewicach odbyły się gminne eliminacje  konkursu wokalnego „Wygraj szansę”. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Kluki – Pan Karol Sikora. W eliminacjach udział wzięło 11 solistów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Kluki tj. Szkoły Podstawowej w Kaszewicach, Szkoły Podstawowej w …

Czytaj więcej »

Marsz Szlakiem Powstac

Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne zs. w Bełchatowie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, Urzędu Miasta Bełchatowa, Urzędu Gminy Kluki, Urzędu Gminy Bełchatów zapraszają na tradycyjny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych, który odbędzie się 29 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Parznie.  Program przedsięwzięcia: Godz.11.30. – Parzno. Zbiórka przed …

Czytaj więcej »

Zapa koncesj na sprzeda alkoholu

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia w terminie do 31 stycznia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń. Niedokonanie opłaty w powyższym terminie, powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

Czytaj więcej »

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON

UWAGA Nowe terminy składania wniosków i nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego !!!  Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. W 2012 r. producenci rolni …

Czytaj więcej »

Relacja z Gminnych Zawod

W dniu 18 września 2011 r w miejscowości Kaszewice odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których uczestniczyły cztery drużyny z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kluki, tj: OSP Kluki OSP Kaszewice OSP Osina OSP Żar Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, a sędzią głównym zawodów …

Czytaj więcej »