Bank Żywności

PODPROGRAM 2018 – efekty 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Kluki pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach …

Czytaj więcej »

Wójt Gminy Kluki informuje producentów rolnych o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

INFORMACJA Wójt Gminy Kluki informuje producentów rolnych o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Klukach  w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 2 września 2019 r. wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup …

Czytaj więcej »

Informacja – test systemu wykrywania i alarmowania

Informacja Zgodnie z Zarządzeniem Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 1700 zostanie przeprowadzony trening systemu. Trening polegać będzie na emitowaniu przez …

Czytaj więcej »