gmina kluki

 

 

 

Wykaz kont Urzędu Gminy Kluki

 

Wykaz numerów rachunków bankowych

Gmina Kluki Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/ Kluki

16 8978 0008 0061 5914 2000 0050  - rachunek dochodów

69 8978 0008 0061 5914 2000 0260 – rachunek wpłat za odprowadzanie ścieków

56 8978 0008 0061 5914 2000 0300 – rachunek wpłat za odpady komunalne

82 8978 0008 0061 5914 2000 0220 – rachunek sum depozytowych – wadia

Opłaty z tytułu podatków należy wpłacać na konto wskazane w decyzji (każdy Podatnik ma konto indywidualne)

Zapłaty za wodę należy wpłacać na konto wskazane w fakturze (Odbiorca usług dostarczania wody mają konta indywidualne)

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców