Start / informatyk (page 5)

informatyk

Gmina Kluki podpisała umowę na dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie azbestu – 2018

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 04.10.2018 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki Koszt całkowity zadania: 25 501,20 zł. Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w …

Czytaj więcej »

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki, Informujemy, iż w dniach 25-26 październik 2018r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu: 25.10.2018 r. Bożydar, Chmielowiec, Kaszewice, Kawalce, Kluki, Kaszewice Kolonia, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Pólko, Sadulaki, …

Czytaj więcej »

Informacja o składaniu wniosków do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dla Mieszkańców Gminy Kluki – Podprogram 2018

      BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLUKI Wójt Gminy Kluki i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 (Bank Żywności). Z pomocy mogą skorzystać Mieszkańcy Gminy Kluki, których dochód nie przekracza: 1268,00 …

Czytaj więcej »