Start / Olena Chojnacka

Olena Chojnacka

Z myślą o najmłodszych…

Ubiegły tydzień upłynął w Gminie Kluki z myślą o najmłodszych jej mieszkańcach. Okazją ku temu był Dzień Dziecka. Wójt Gminy Renata Kaczmarkiewicz zawitała z paczkami wypełnionymi smakołykami do szkół, a w Gminnym Ośrodku Kultury został zorganizowany festyn. Na dzieci w tym dniu czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Panią Wójt we …

Czytaj więcej »

Dzień z Unią Europejską w Gminie Kluki

W Urzędzie Gminy w Klukach był czynny Punkt Informacji Europejskiej EUROPE Direct pt. “U nas w Europie”. Z cennych porad ekspertów w dziedzinie środków europejskich skorzystali Mieszkańcy Gminy Kluki. Z kolei, dzieci z Zespołu Szkół w Klukach, Szkół Podstawowych z Kaszewic i Parzna (klasy I-III i VI-VIII) zaproszone były do …

Czytaj więcej »

Dofinansowanie dla Gminy Kluki na granty sołeckie

28 maja 2019 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Kluki w marcu złożyła …

Czytaj więcej »

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Najlepsze życzenia radości, szczęścia, uśmiechu i spełnienia marzeń z okazji Dnia Dziecka składają wszystkim dzieciom Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz i Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Jędrzejczak zapraszając jednocześnie w poniedziałek 3 czerwca o godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Kultury na Festyn.

Czytaj więcej »

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz i Przewodniczący Rady Gminy Kluki  Łukasz Jędrzejczak z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składają serdeczne życzenia Radnym Gminy Kluki, Sołtysom i Pracownikom Samorządowym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Dziękując za współpracę i sumienne wykonywanie swoich obowiązków na rzecz lokalnej …

Czytaj więcej »

Event ekologiczny już za nami – sadzonki mieszkańcom Gminy Kluki rozdane

Gmina Kluki przyłączyła się do obchodów jubileuszowych województwa łódzkiego, biorąc udział w programie „100 tysięcy drzew na 100-lecie województwa łódzkiego”. 12 kwietnia przed siedzibą Urzędu Gminy Mieszkańcom rozdano 1 000 sadzonek krzewów i drzew w celu wysadzenia w swoich ogrodach. Do wyboru były takie odmiany jak m.in.: cis pospolity, dereń, …

Czytaj więcej »

Złote Gody w Gminie Kluki

Osiem par małżeńskich z Gminy Kluki obchodziło 10 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego złoty jubileusz wspólnego życia. Jubilatów na okolicznościowe spotkanie zaprosiła do urzędu Wójt Renata Kaczmarkiewicz. Przed aktem dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, Pani Wójt zwróciła się do jubilatów – Drodzy, dostojni Jubilaci, minęło …

Czytaj więcej »