gmina kluki

 

 

 

Adres:
Jednostki OSP w Gminie Kluki
1. OSP Kaszewice
97-415 Kluki, Kaszewice 4

2. OSP Kluki
97-415 Kluki, Kluki 93

3. OSP Osina
97-415 Kluki, Osina 35

4. OSP Parzno
97-415 Kluki, Parzno 37

5. OSP Strzyżewice
97-415 Kluki, Strzyżewice 51

6. OSP Trząs
97-415 Kluki, Trząs 32

7. OSP Żar
97-415 Kluki, Żar 43a