Start / Aktualności / Budowa światłowodów na terenie Gminy Kluki.

Budowa światłowodów na terenie Gminy Kluki.

Informujemy Mieszkańców Gminy Kluki, że na terenie naszej gminy firma IRIS TELECOMMUNICATION rozpoczyna drugi etap prac projektowych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, polegających na budowie światłowodowych linii kablowych umożliwiających dostęp do szerokopasmowego Internetu. Za realizacje zadania odpowiada przedsiębiorstwo NEXERA S.A. (operator sieci światłowodowej).

Projekt obejmuje następujące miejscowości:  Kluki, Podwódka, Ścichawa, Podścichawa, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, Parzno. W związku z tym pracownicy tej firmy odwiedzają mieszkańców ww. miejscowości w celu podpisania stosownych umów.

Podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystującychObszar wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową. Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy. Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Wójt Gminy Kluki apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z udostępnianiem swoich danych osobowych oraz o przychylność, bo dzięki wspólnemu działaniu i dobrej współpracy możemy skutecznie działać na rzecz rozwoju naszej gminy.

Obszar objęty projektem.pdf – i punkty objęte projektem – sprawdź.

Ponadto, instrukcja zgłoszenia popytu na usługi Internet.pdf

About admin

Zobacz również

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu …