Start / * Informacje z działalności między sesjami

* Informacje z działalności między sesjami

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej przedstawione na sesji w  dniu 30 kwietnia 2014 r: Umowy z pracownikami gospodarczymi zakończyły się a brak uchwalonych środków uniemożliwia podpisanie nowych umów w ramach prac współfinansowanych przez Urząd Pracy. W związku z możliwością dofinansowania w kwocie 440 000 przedstawiam inwestycje: „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez …

Czytaj więcej »

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 20 marca 2014 r.

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej przedstawione na sesji w  dniu 20 marca 2014 r: Zatwierdzony został i opublikowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki 176/3 pod cmentarz w Klukach. Umowy z pracownikami gospodarczymi zakończyły się a brak uchwalonych środków uniemożliwia podpisanie nowych umów w ramach prac współfinansowanych przez Urząd Pracy. …

Czytaj więcej »

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, które zostało przerwane przez Radnych w dniu 20.02.2014 r: Na sesji w dniu 20.02.2014 r. przedstawiam propozycje zmian w budżecie, które wnosiłem już na sesji Rady Gminy Kluki w dniu 23.01.2014 r. : „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Cisza, Trząs, Ścichawa, …

Czytaj więcej »

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach

W dniu 25.04.2012 odbyła się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kluki. Wójt Gminy Kluki Karol Sikora przedstawił uzasadnienie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej  i zmian w budżecie.  Zawierały one przesunięcia i wprowadzenie zadania w związku pisemnym potwierdzeniem pozytywnego rozpatrzenia  wniosku o dofinansowanie zadania pn.  „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach” ze środków …

Czytaj więcej »