Start / Gospodarka / Inwestycje

Inwestycje

Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki

Szanowni Mieszkańcy, Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w projekcie „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki”, na realizację którego Gmina Kluki będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości do 85% kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje: Zakup i instalację urządzeń OZE …

Czytaj więcej »

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. “Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

Gmina Kluki podpisała w dniu 08.12.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą: Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. “Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie Koszt całkowity zadania: 19 369,39 zł. Kwota dofinansowania w formie …

Czytaj więcej »

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach Oś 4: LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty) Nr umowy: 01654-6930-UM0540150/14 Data podpisania umowy: 16.12.2014 r. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania …

Czytaj więcej »

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki Oś 4: LEADER Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Nr umowy: 01840-6930-UM0530039/14 Data podpisania umowy: 16.12.2014 r. Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości …

Czytaj więcej »

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie Oś 4: LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty) Nr umowy: 0118764-6930-UM0540149/14 Data podpisania umowy: 16.12.2014 r. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów …

Czytaj więcej »

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice Oś 4: LEADER Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Nr umowy: 01839-6930-UM0530038/14 Data podpisania umowy: 16.12.2014 r. Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości …

Czytaj więcej »

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun Oś 4: LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty) Nr umowy: 01815-6930-UM0540148/14 Data podpisania umowy: 16.12.2014 r. Tytuł projektu: Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w …

Czytaj więcej »