Start / Gospodarka / Inwestycje (page 2)

Inwestycje

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice Oś 4: LEADER Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Nr umowy: 01839-6930-UM0530038/14 Data podpisania umowy: 16.12.2014 r. Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości …

Czytaj więcej »

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun Oś 4: LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty) Nr umowy: 01815-6930-UM0540148/14 Data podpisania umowy: 16.12.2014 r. Tytuł projektu: Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w …

Czytaj więcej »

Budowa sali gimnastycznej w Klukach

W bieżącym roku 2014 rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach. Projekt sali wykonany został w 2012 r. Obecnie jesteśmy na etapie wykonania stanu surowego otwartego. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 2 700 000 zł. Wniosek na dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony. Na to zadanie Wójt pozyskał dofinansowanie w …

Czytaj więcej »

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, które zostało przerwane przez Radnych w dniu 20.02.2014 r: Na sesji w dniu 20.02.2014 r. przedstawiam propozycje zmian w budżecie, które wnosiłem już na sesji Rady Gminy Kluki w dniu 23.01.2014 r. : „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Cisza, Trząs, Ścichawa, …

Czytaj więcej »

Modernizacja budynku Gminnego Orodka Kultury w Klukach – Inwestycje 2013

Nadbudowa, rozbudowa wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach. Przedstawiamy zdjęcie budynku GOK po modernizacji. Wartość ogólna zadania wynosiła 1 541 277 zł. Gmina Kluki pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 167 112 zł., dofinansowanie z Gminy Kleszczów 150 000 zł. …

Czytaj więcej »