Loading images...

Archive for the ‘Inwestycje’ Category

Budowa sali gimnastycznej w Klukach

W bieżącym roku 2014 rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach. Projekt sali wykonany został w 2012 r. Obecnie jesteśmy na etapie wykonania stanu surowego otwartego. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 2 700 000 zł. Wniosek na dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony. Na to zadanie Wójt pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 500 000 zł. z Ministerstwa Sportu.

Zaproszenie na otwarcie sali OSP w Parznie – 28 września 2014 r.

Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. do rozpatrzenia na najbliższej sesji 04.09.2014 r.

 

W dniu 22 sierpnia 2014 Wójt Gminy Kluki złożył do Biura Rady Gminy Kluki celem rozpatrzenia 42 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r w sposób umożliwiający uchwalanie każdej z proponowanych zmian oddzielnie:

1.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – I (zmiany w subwencji, dotacjach , wynagrodzeniach i wydatkach na bieżące utrzymanie Urzędzie Gminy, remont schodów przy urzędzie pocztowym)

2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – II (9 tys zł. na funkcjonowanie oczyszczalni na Osiedlu Leśne w Klukach)

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – III (30 tys zł. na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśne w Klukach)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IV (10 tys zł. na dopłaty do biletów miesięcznych)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – V (6 tys. zł na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VI (25 tys zł. dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs- Zarzecze)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VII  (10 tys zł. na zakup materiałów na drogi gminne i wewnętrzne)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VIII (50 tys zł. na zakup usług na drogi gminne i wewnętrzne)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IX (6500 na zakup oleju do przychodni)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – X (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kaszewice – od cmentarza do kościoła, złożony wniosek o dofinansowanie)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XI (15 tys zł. na zakup gruntu pod drogę do zasobów gminy)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XII (15 tys zł. na remonty dróg gminnych i wewnętrznych)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIII (150 tys. zł. na przebudowę drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach (ul. Akacjowa, Spacerowa)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIV (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kluki – ul. Wspólna, złożony wniosek o dofinansowanie)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XV (14 tys. zł na zatrudnienie pracowników gospodarczych)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVI (5 tys. zł. na remonty na obiektach komunalnych )

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r.- XVII (5 tys. zł na opracowanie decyzji celu publicznego i warunkach zabudowy)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVIII (8 tys zł. na wykonanie sztandaru Gminy Kluki)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIX (70 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją w tym 40 tys. zł dotacji z powiatu)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XX (50 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją w tym 20 tys. zł dotacji z powiatu)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXI (zwiększenie 16 tys. zł. na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach )

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXII (4 tys. zł. utrzymanie czystości przystanków)

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIII (4 tys. zł. na zakup materiałów na utrzymanie zieleni)

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIV (7 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce)

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXV (7,8 tys. zł. na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze nr 432, 431 w miejscowości Roździn)

26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVI (15 tys. zł. na zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr 1440 w miejscowości Kaszewice wraz z konserwacją zbiornika wodnego)

27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVII (30 tys. zł. dotacji dla GOK w Klukach na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności)

28.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVIII (7,5 tys. zł na wykonanie przyłączy wodnego i zmianę przyłącza elektrycznego w Nowym Janowie)

29.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIX (11 tys. zł. na funkcjonowanie obiektu Orlika w Klukach)

30.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXX (18 tys. zł. na doposażenie boiska Orlik w Klukach – zakup trybun, złożony wniosek o dofinansowanie)

31.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXI (38 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni w Kaszewicach – tzw. doły, złożony wniosek o dofinansowanie)

32.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXII ( 20 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie, złożony wniosek o dofinansowanie)

33.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIII (20 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej G6- Nr 101154E do Bożegodaru)

34.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIV (16 tys. zł na zakup wiat przystankowych dla miejscowości : Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, osina, Żar)

35.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXV (dotacja 39 tys zł na budowa drogi wewnętrznej nr dz. 251 i 209 na odcinku Cisza-Imielnia i nasadzenia zastępcze)

36.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVI (23 tys. zł na budowę drogi wewnętrznej nr dz.686 w miejscowości Laski)

37.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVII (dotacja 9 tys zł na utworzenie terenów zieleni w Ciszy)

38.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVIII ( 20 tys. zł. na budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów)

39.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIX (8,2 tys zł dochód Szkoły Podstawowej w Parznie z przeznaczeniem na bieżącą działalność)

40.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XL 155 tys zł. na opracowania projektów dróg:

 • Przebudowa  ulic Jesionowa, Brzozowa, Spacerowa, Plac Słoneczny  na Osiedlu Leśne w Klukach
 • Przebudowa drogi wewnętrznej Ścichawa( od Jeżowizny w kierunku Ścichawy)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr  798  w miejscowości Żar
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr  1034,1045  w miejscowości Żar
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości Kaszewice Koloniado DK nr 8 i Podścichawy
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 949/1 w miejscowości Kluki
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina ( do boiska)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr  93  w miejscowości Parzno
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w Żar do Kawalce
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 585  w miejscowości Wierzchy Kluckie
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 268,260,512 w miejscowości Wierzchy Parzeńskie
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości Zarzecze ( od posesji Mielczarka do p. Lepka)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 506/2,  456 w miejscowości Kaszewice Kolonia
 • Przebudowa drogi wewnetrznej dz. Nr 619 w miejscowości Osina
 • Przebudowa drogi wewnetrznej od miejscowości Strzyżewice do miejscowości Laski
 • Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 1902E do miejscowości Pólko

41.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLI (15 tys. zł. na opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kluki na lata 2014 2020)

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLII (20 tys. zł. na wykupienie sieci wodociągowych na terenie Gminy Kluki.)

Zaproszenie na otwarcie sali OSP Kaszewice – 3 sierpnia 2014 r.

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej, które zostało przerwane przez Radnych w dniu 20.02.2014 r:

Na sesji w dniu 20.02.2014 r. przedstawiam propozycje zmian w budżecie, które wnosiłem już na sesji Rady Gminy Kluki w dniu 23.01.2014 r. :

 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Cisza, Trząs, Ścichawa, Kaszewice” – wkład własny 18 000 zł dotacja 27 000 zł.
 • Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej poprzez utworzenie skwerów rodzinnych w miejscowościach : Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice” – wkład własny 22 000 zł, dotacja 30 000 zł.
 • Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach – kwota 120 000 zł. Projekt przewiduje boisko trawiaste do piłki nożnej oraz boisko piłki ręcznej. Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty o dofinansowanie w kwocie 230 000 zł. Na to zadanie sołectwo Kaszewice przeznaczyło kwotę 23 822 zł. Boisko będzie służyć dzieciom uczęszczającym do szkoły z miejscowości: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Trząs, Kawalce, Zarzecze, Słupia, Żelichów, Bożydar, Kaszewice, Kaszewice Kolonia, młodzieży i mieszkańcom z tych terenów.
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją – wkład własny 32 000 zł, z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 20 000
 • Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją – wkład własny 32000 zł, z Powiatu Bełchatowskiego dotacja 40 000
 • Proponuję środki w kwocie 130 000 zł na „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach ( ul. Akacjowa, Spacerowa),
 • zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w kwocie 30 000 zł. na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności.
 • kwota 10 859 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem od marca do listopada 2014 roku animatora sportu na Orlik-u przy Zespole Szkół w Klukach.

Ponadto środki, które zostały zdjęte przez Radę do zera lub pozostały na minimalnym poziomie na sesji budżetowej nie były inicjatywą Wójta i powinny być zabezpieczone w celu zapewnienia realizacji zadań gminy:

 • wynagrodzenia i składki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na pozostałej działalności związanej z utrzymaniem dróg i terenów zieleni,
 • kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia na sfinansowanie kosztów prowizji wypłacanych z tytułu dostarczania przez sołtysów nakazów płatniczych.
 • z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i napraw obiektów użyteczności publicznej kwota 5 000 zł,
 • zmiany z przeznaczeniem na remont dróg gminnych 40 tys zł. i wewnętrznych 40 tys. zł, na rozłożenie kruszywa, wykaszanie poboczy i remonty rowów.
 • zmiany na zakupy i usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Klukach oraz terenów zieleni.
 • na zlecenie dla pracownika 10 000 zł w ramach pomocy dla rodzin,
 • na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych 10 000 zł,
 • na przesyłki listowe i pozostałe niezbędne opłaty w Urzędzie Gminy

W związku z otrzymanym pismem od Pana Mirosława Woźniaka dotyczące planowanej linii komunikacyjnej na trasie Osina, Kluki, Wierzchy Klucie, Parzno, Strzyżewice, Roździn, Cisza, Bełchatów oraz pismem z Gminy Bełchatów, dotyczące planowanego przedłużenia linii autobusowej Bełchatów – Kurnos – Kaszewice proponuję zabezpieczenie środków na wsparcie finansowe dotyczące funkcjonowanie tych linii autobusowych (razem kwota ok. 15 000 zł. na 4 m-ce)

Proponuję zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki za kwotę 6000 zł i jej montaż przy drodze nr 8 w kierunku Bełchatowa.

Złożono wniosek o dofinansowanie do Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkól w Klukach

Od Nowego Roku obowiązują nowe godziny funkcjonowania PSZOKu 4 razy w tygodniu

Ogłoszono przetargi na budowa dróg wewnętrznych:

 • na odcinku Cisza – Imielnia ,
 • w miejscowości Laski nr dz. 686
 • w miejscowości Strzyżewice Stara Wieś w kierunku Zelowa

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

 • na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Parzno od drogi powiatowej 1910E do drogi powiatowej 1920E,
 • zabudowę rowu wraz z budową chodnika przy tzw. ul.Ciemnej w Kaszewicach,
 • na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice ( za szkołą)
 • na budowę drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej :

 • na przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w kierunku drogi powiatowej w miejscowości Imielnia
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice ( za szkołą)
 • na oświetlenie uliczne w miejscowościach Żar i Chmielowiec
 • na budowę oświetlenia ulicznego Kluki- Podwódka od ul. Szkolnej do posesji nr 22 i od posesji nr 20 do posesji 20c.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Laski od posesji nr 3 do posesji nr 9
 • na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze powiat.1908E do posesji nr 1a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osina przy drodze wewn. dz.nr.582 do posesji nr 88
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Podścichawa od drogi powiatowej 1902E do posesji 10a.
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaszewice – Kolonia dz. nr 650
 • na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bożydar

Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie projektów na oświetlenie uliczne :

 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 425
 • w miejscowości Roździn przy drodze wewnętrznej dz. nr 426
 • w miejscowości Kluki działka nr 719 (przy posesji P.Bartosów)

Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie oświetlenia ulicznego :

 • przy drodze nr 432,431 w miejscowości Roździn
 • w miejscowości Kawalce

Wysłano zapytania ofertowe na

 • Zakup sprzętu AGD na wyposażenie sali OSP w miejscowości Osina (szafa chłodnicza, kuchnia gazowa sześciopalnikowa, patelnia gazowa, piekarnik elektryczny)
 • Zakup stołów dla świetlicy wiejskiej w Ścichawie

Modernizacja budynku Gminnego Orodka Kultury w Klukach – Inwestycje 2013

Nadbudowa, rozbudowa wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach.

Przedstawiamy zdjęcie budynku GOK po modernizacji. Wartość ogólna zadania wynosiła 1 541 277 zł. Gmina Kluki pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 167 112 zł., dofinansowanie z Gminy Kleszczów 150 000 zł. Środki własne Gminy Kluki 1 057 032 zł. oraz pożyczka w wysokości 167 133 zł. Zadanie polegało na generalnym remoncie istniejącego budynku: w tym wymiana stolarki okiennej drzwiowej, docieplenie scian zewnętrznych, instalacje elektryczne , wodno-kanalizacyjne, wykonano instalację grzewczą wraz z nową kotłownią, wymiana stropów, nadbudowa z wymianą dachu oraz roboty wykończeniowe.

Nowy budynek wietlicy wiejskiej w Nowym Janowie – Inwestycje 2013

Budynek świetlicy w Nowym Janowie został zrealizowany ze środków własnych Gminy Kluki. Wartość ogólna zadania wynosi 416 379 zł. Świetlica jest nowym budynkiem. Prace rozpoczęte były w roku 2012.

Przebudowa z nadbudow budynku OSP w Kaszewicach – Inwestycje 2013

Budynek OSP w Kaszewicach został wyremontowany za kwotę 427 263 zł. Na termomodernizację budynku fundusze przekazał Samorząd Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 25 379 zł., z funduszy sołeckich 22 492 zł., pozostałe środki w kwocie 379 392 zł, to środki z budżetu Gminy Kluki. Remont dotyczył: wymiana stolarki okiennej, drzwi, wymiana dachu docieplenie ściam zewnętrznych, wymiana instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, wykonano instalację grzewczą wraz z kotłownią oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne. Rozpoczęto remont w roku 2012, zakończono w październiku 2013 r.

Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Parznie – Inwestycje 2013

Budynek OSP w Parznie został wyremontowany za kwotę 403 839 zł. Na termomodernizację budynku fundusze przekazał Samorząd Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 26 243 zł., pozostałe środki w kwocie 377 596 zł, to środki z budżetu Gminy Kluki. Remont dotyczył: wymiany stolarki okiennej, drzwi, wymiany dachu docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej wodnej, sanitarnej, wykonano instalację grzewczą wraz z kotłownią oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne. Remont rozpoczęto w 2012 r., zakończono w sierpniu 2013 r.

Remont dachu w budynku OSP w arze – Inwestycje 2013

W ramach zadania Termomodernizacja budynku OSP Żar wykonano remont  dachu za kwotę 37 800 zł w tym fundusz sołecki 9 442 zł.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator