Loading images...

Archive for the ‘Odpady 2013’ Category

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w Gminie Kluki 20-21 października 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20 – 21 października 2016 roku od godziny 6.00 przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Kluki bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane wg następującego harmonogramu:

W czwartek 20 października samochody bełchatowskiej spółki „Eko-Region” odbiorą odpady wielkogabarytowe w miejscowościach:
Bożydar, Chmielowiec, Kaszewice, Kawalce, Kluki, Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów, Pólko, Sadulaki, Słupia, Trząs, Zarzecze, Żar, Żelichów.

W piątek 21 października odpady wielkogabarytowe będą zbierane w miejscowościach:
Borowiny, Cisza, Huta Strzyżewska, Imielnia, Laski, Lesisko, Niwisko, Osina, Parzno, Podścichawa, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Ścichawa, Teofilów, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie.

W ramach „wystawki” odbierane będą:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • opony z samochodów osobowych,
 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 • dywany, wykładziny, meble, duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 • odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów, akumulatory.

Nie będą zbierane:
odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie, odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce), odpady szklane, duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady zawierające azbest – eternit.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesjami przy drodze dojazdowej.

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki

OGŁOSZENIE
o naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki

W imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają odpady azbestowe i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, Gmina Kluki planuje wystąpić o dofinansowanie na zadanie:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki”.

Wnioski o odbiór odpadów zawierających azbest należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2016 r. w Urzędzie Gminy w Klukach, w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski należy składać wg wzoru dostępnego na stronie Gminy Kluki www.kluki.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach.
Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane!
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach, pokój nr 23 lub pod numerem tel. 44 6315002 wew. 22.

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Pobierz wniosek

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Kluki wygrała firma EKO-REGION Sp. z o. o.   z którą podpisano umowę w dniu 02 stycznia 2015 r.

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Bezpatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI,


W imieniu spółki EKOREGION informuję, iż w dniach 20 – 21.05.2013 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.
Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

20.05.2013 r. (poniedziałek)

21.05.2013 r. (wtorek)
 • Lesisko
 • Kresy
 • Strzyżewice
 • Huta Strzyżewska
 • Parzno
 • Laski
 • Roździn
 • Cisza
 • Wierzchy Parzeńskie
 • Wierzchy Kluckie
 • Imielnia
 • Osina
 • Kluki, ul.Wspólna, ul. Szkolna, ul.Klonowa, ul.Dębowa, ul.Akacjowa, ul.Spacerowa, ul.Jesionowa, ul.Brzozowa, Plac Słoneczny
 • Podwódka
 • Wierzchowiec
 • Podwierzchowiec
 • Grobla
 • Borowiny
 • Teofilów
 • Podścichawa
 • Kaszewice
 • Trząs
 • Kuźnica Kaszewska
 • Zarzecze
 • Kaszewice Kol.
 • Nowy Janów
 • Jeżowizna
 • Żelichów
 • Świerk
 • Bożydar
 • Żar
 • Chmielowiec
 • Ścichawa
 • Kawalce
 • Pólko
 • Niwisko
 • Słupia
 • Smugi
 • Sadulaki

 

MIEJSCOWOŚCI ZOSTAŁY UŁOŻONE WEDŁUG KOLEJNOŚCI PRZEJAZDU.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.

Odbierane będą:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • opony z samochodów osobowych,
 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 • dywany, wykładziny, meble
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 • odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
 • akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 • odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
 • odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
 • szkło w żadnej postaci,
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
 • odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!

Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu miejscowości.

Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 633 08 15 wew. 221

z poważaniem

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI

Informuję, iż w dniach 20 – 21.05.2013 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

 

20.05.2013 r. (poniedziałek)

 

21.05.2013 r. (wtorek)

Lesisko

Kresy

Strzyżewice

Huta Strzyżewska

Parzno

Laski

Roździn

Cisza

Wierzchy Parzeńskie

Wierzchy Kluckie

Imielnia

Osina

Kluki, ul.Wspólna, ul. Szkolna, ul.Klonowa, ul.Dębowa, ul.Akacjowa, ul.Spacerowa, ul.Jesionowa, ul.Brzozowa, Plac Słoneczny

Podwódka

Wierzchowiec

Podwierzchowiec

Grobla

Borowiny

Teofilów

Podścichawa

Kaszewice

Trząs

Kuźnica Kaszewska

Zarzecze

Kol. Kaszewice

Nowy Janów

Jeżowizna

Żelichów

Świerk

Bożydar

Żar

Chmielowiec

Ścichawa

Kawalce

Pólko

Niwisko

Słupia

Smugi

Sadulaki

 

MIEJSCOWOŚCI ZOSTAŁY UŁOŻONE WEDŁUG KOLEJNOŚCI PRZEJAZDU.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.

W ramach wystawki odbierane będą:

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,

 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,

 • opony z samochodów osobowych,

 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,

 • dywany, wykładziny, meble

 • duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,

 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,

 • odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,

 • akumulatory.

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 • odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,

 • odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),

 • szkło w żadnej postaci,

 • duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach
  i rozpuszczalnikach,

 • odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

 • odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!

Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu miejscowości. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 633 08 15 wew. 221

Nowe zasady gospodarki odpadami od 01.07.2013 – pierwsza deklaracja do 14 czerwca 2013 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał Gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Dzięki wprowadzonym zmianom spełnione zostaną wymogi prawa unijnego, większa ilość odpadów zostanie poddana odzyskowi, a gmina ma być czystsza – zniknie pokusa nielegalnego pozbywania się odpadów i tworzenia “dzikich wysypisk śmieci”.

Co to oznacza?

Odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów przejmie Gmina, w imieniu której usługi odbioru i zagospodarowania odpadów będzie prowadził podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Na terenie Gminy Kluki nowy system gospodarowania odpadami obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, sklepy, punkty gastronomiczne i usługowe, właściciele działek letniskowych) właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. Jeśli odpady będą segregowane, to – z korzyścią dla środowiska, ale i dla właściciela nieruchomości, ponieważ opłata będzie niższa.

Jaką nieruchomość należy uważać za zamieszkałą i niezamieszkałą?

Nieruchomość zamieszkała – to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , a więc nieruchomość, na której człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, posiada majątek.

Nieruchomość niezamieszkała – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art.6c ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc w szczególności: domki letniskowe, szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy administracji samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, boiska sportowe, posterunki policji, strażnice straży pożarnych, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, przychodnie lekarskie, restauracje,stołówki, bary, hotele, w części gospodarstwa agroturystyczne, biura, sklepy,wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne i tym podobne.

Jak będą wyliczane stawki opłat, częstotliwość ich wnoszenia?

Stawka opłaty od jednej osoby zamieszkałej na nieruchomości podjęta w drodze uchwały będzie jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą wnosili kwartalnie, do końca każdego kwartału przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Klukach lub wpłatą w banku lub na poczcie.

Czy stawki mogą zmienić się w ciągu roku?

Tak, stawki mogą być zmieniane w ciągu roku.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości?

Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany przekazać do urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Pierwszą deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy w Klukach w terminie do 14 czerwca 2013 r.

Właściciel w deklaracji zdecyduje, czy będzie segregował śmieci, czy nie. Od tego będzie zależała wysokość wnoszonej opłaty.

W przypadku mieszkańców bloków to wspólnota lub administrator może złożyć deklarację w ich imieniu. Właściciel domu jednorodzinnego musi to zrobić osobiście.

Konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku nie złożenia deklaracji wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Kto będzie składał deklarację właściciela,jeżeli nieruchomość ma np. kilku właścicieli (współwłaścicieli)?

Wystarczające jest złożenie deklaracji przez jednego ze współwłaścicieli

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluki 2013

 

 

 

 

Informacja firmy EKO-REGION Sp. z o.o.

Informacja firmy EKO-REGION Sp. z o.o.EKO-REGION Sp. z o. o. z/s w Bełchatowie uprzejmie informuje, iż potwierdza stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 18 lutego 2013 roku i rozwiąże do dnia 30 czerwca 2013 roku wszystkie umowy na odbiór odpadów z klientami indywidualnymi. Pierwsze oświadczenia o rozwiązaniu umowy są już dostarczane przez naszych inkasentów.

Pragniemy podkreślić, iż wszystkie umowy zawarte ze Spółką zostaną zamknięte z dniem 30 czerwca 2013 roku, a żaden klient nie zostanie obciążony opłatą za wywóz odpadów od dnia 1 lipca 2013 r.

Prosimy o poinformowanie mieszkańców o braku konieczności wypowiadania umów z naszą Spółką. Powyższe informacje zawarte są także na naszej stronie internetowej.

Prezes Zarządu
Andrzej Kaczmarek


Od 1 lipca 2013 odbiór odpadów komunalnych na nowych zasadach

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg zmian dotyczących gospodarowania odpadami. Ustawa ta zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W związku z powyższym od 1 lipca 2013 roku każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Kluki zostanie objęty nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i będzie zobowiązany uiszczać opłatę za odbiór odpadów na rzecz Gminy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości żeby uniknąć podwójnej opłaty za odbiór odpadów- powinni z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć aktualną umowę z firmą odbierającą odpady – tak, aby wygasła ona z dniem 3 0 czerwca 2013 roku.

Nie ma podstaw do przyjęcia, że wraz z wejściem w życie, od 1 lipca 2013 roku, nowego systemu gospodarowania odpadami dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z podmiotami odbierającymi odpady wygasną same.

Nie może tego uczynić za właściciela nieruchomości Gmina, ponieważ nie jest stroną. Może to uczynić jedynie osoba, która jest stroną umowy.

Do właścicieli nieruchomości posiadających umowy ze Spółką Eko-Region dotrze pracownik Spółki, który wraz z fakturą za I kwartał dostarczy pisemne porozumienie o rozwiązaniu umowy.

Natomiast właściciele nieruchomości, którzy posiadają umowy z firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, placówka w Zelowie powinni sami wypowiedzieć zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku (okres wypowiedzenia jest zawarty w umowie z firmą odbierającą odpady z nieruchomości).

Nie wypowiedzenie umowy będzie skutkować podwójną opłatą – gminie i firmie, z którą zawarta jest umowa.

Wypowiedzenie_umowy_odpady_- wzór

Pismo z EKO-REGIONU


Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator