Start / Gospodarka / Odpady 2013

Odpady 2013

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w Gminie Kluki 20-21 października 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI, Uprzejmie informujemy, iż w dniach 20 – 21 października 2016 roku od godziny 6.00 przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Kluki bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane wg następującego harmonogramu: W czwartek 20 października samochody bełchatowskiej spółki „Eko-Region” odbiorą odpady wielkogabarytowe w …

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki

OGŁOSZENIE o naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Kluki W imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają odpady azbestowe i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, Gmina Kluki planuje wystąpić o dofinansowanie na zadanie: „Usuwanie …

Czytaj więcej »

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Kluki wygrała firma EKO-REGION Sp. z o. o.   z którą podpisano umowę w dniu 02 stycznia 2015 r. Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok

Czytaj więcej »

Bezpatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy KLUKI, W imieniu spółki EKOREGION informuję, iż w dniach 20 – 21.05.2013 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Kluki odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu: 20.05.2013 r. (poniedziałek) 21.05.2013 r. (wtorek) Lesisko Kresy Strzyżewice …

Czytaj więcej »

Nowe zasady gospodarki odpadami od 01.07.2013 – pierwsza deklaracja do 14 czerwca 2013 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kluki! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał Gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Dzięki wprowadzonym zmianom …

Czytaj więcej »

Informacja firmy EKO-REGION Sp. z o.o.

EKO-REGION Sp. z o. o. z/s w Bełchatowie uprzejmie informuje, iż potwierdza stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 18 lutego 2013 roku i rozwiąże do dnia 30 czerwca 2013 roku wszystkie umowy na odbiór odpadów z klientami indywidualnymi. Pierwsze oświadczenia o rozwiązaniu umowy są już dostarczane przez naszych inkasentów. Pragniemy …

Czytaj więcej »

Od 1 lipca 2013 odbiór odpadów komunalnych na nowych zasadach

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg zmian dotyczących gospodarowania odpadami. Ustawa ta zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.   W związku z powyższym od 1 lipca 2013 roku każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Kluki …

Czytaj więcej »