Loading images...

Archive for the ‘Inne’ Category

Gmina Kluki w rankingu inwestycyjnym gmin za 2015 r.

rozwoj2Miło nam poinformować, iż Gmina Kluki zajęła 17 miejsce spośród 177 gmin w Województwie Łódzkim w rankingu wydatków inwestycyjnych (223 miejsce wśród 2478 gmin w Polsce).

W rankingu brano pod uwagę procentowy udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem za rok 2015. Osiągnęliśmy poziom 28,43%. To właśnie ten wskaźnik mówi o tym, że środki publiczne są wydawane na rozwój. W naszym przypadku oznacza to, że co czwarta złotówka wydawana była na inwestycje, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej.

W drugim rankingu, gdzie wyliczano wskaźnik wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca osiągnęliśmy poziom 98,54 zł. – Gmina Kluki zajęła 22 miejsce spośród gmin w Województwie Łódzkim (323 miejsce w kraju).

http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/170670/Co-twoja-gmina-robi-z-pieniedzmi–Inwestuje-

I Powiatowo-Gminne Forum Gospodarcze Wsi w Kleszczowie

W dniu 22 listopada 2016 r. odbędzie się I Powiatowo-Gminne Forum Gospodarcze Wsi w Kleszczowie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie oraz Urząd Gminy w Kleszczowie.  Zainteresowani rolnicy z gmin powiatu bełchatowskiego będą mogli w jego trakcie zdobyć wiele istotnych informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dotyczących m.in. naborów wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na najbliższe lata. Dowiedzą się też o różnych działaniach prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na rzecz rolników. W programie forum znajda się też takie tematy, jak „Formy wsparcia rolników przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów” oraz „Pozarolnicza działalność gospodarcza w systemie ubezpieczenia społecznego rolników”.

Zaproszenie na uroczystości 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz I Przegląd Piosenki Patriotycznej “Nasza Ojczyzna”

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kluki – wypełnij ankietę

Gmina Kluki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza­, poprawy efektywności gospodarki energetycznej oraz zwiększenia ilości energii ze źródeł odnawialnych.

Pozwoli to zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz poprawy komfortu życia mieszkańców w naszej gminie. Opracowanie tego dokumentu umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów mających na celu poprawę stanu środowiska oraz ograniczenie zmian klimatycznych, np. na działania termomodernizacyjne budynków, wymianę źródeł ciepła czy dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych.

Dlatego konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła i emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w budynkach znajdujących na terenie gminy Kluki.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Druk ankiety do wypełnienia można pobrać poniżej ze strony internetowej. Jest również dostępna w Urzędzie Gminy.

Wypełnioną ANKIETĘ proszę zwrócić w terminie do 25.11.2016 r. do Sekretariatu Urzędu Gminy Kluki.

Wszelkiej niezbędnej pomocy dotyczącej sposobu wypełniania ankiet oraz informacji na temat opracowywanego Planu udzielać będą pracownicy Urzędu Gminy Kluki.

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ na jego kształt.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie i pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluki

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

Pobierz i wypełnij ankietę Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluki

Gmina Kluki podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie zadania: “Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki”

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 05.10.2016 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki

Koszt całkowity zadania: 24 093,32 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 21 771,00 zł.

Wkład własny Gminy Kluki: 2 322,32 zł

Zakres prac powyższego zadania obejmował odbiór z 40 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluki oraz transport i unieszkodliwienie łącznie 69,933 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
http://www.zainwestujwekologie.pl

WÓJT GMINY KLUKI

Karol Sikora

Dzień Edukacji Narodowej – 2016

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom oświaty
oraz emerytowanym Nauczycielom
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pomyślności,
powodzenia w życiu osobistym,
radości z osiągnięć w pracy zawodowej.
Składam serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie
w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

Obchody uczczenia pamięci żołnierzy polskich w związku z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej 18 września 2016 r. w Klukach

Wójt Gminy Kluki Karol Sikora oraz Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski w Klukach ks. Krzysztof Nalepa mają zaszczyt zaprosić na obchody uczczenia pamięci żołnierzy polskich w związku z 77. rocznicą wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w dniu 18 września 2016 r. o godz. 11.00 w kościele NMP Królowej Polski w Klukach.

Program:
1. Msza Święta w intencji poległych w czasie II wojny światowej
2. Uroczystości na cmentarzu wojennym:
-okolicznościowe przemówienia
-apel pamięci
-złożenie kwiatów
-program słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Klukach
-prezentacja historyczna – Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84 Pułku Strzelców Poleskich

Po części oficjalnej zapraszamy na grochówkę żołnierską.

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluki

Wójt Gminy Kluki ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kluki.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kluki nr 133/XVIII/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Czas trwania naboru: od dnia 25 sierpnia do dnia 15 września 2016 r lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2016. Decyduje kolejność składania wniosków.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:
Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:
Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2016.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 10 000,00 zł

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Załączniki:

Zaproszenie na spotkanie w świetlicy w Nowym Janowie – 8 sierpnia 2016 r

W dniu 8.08.2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy w Nowym Janowie, odbędzie się spotkanie Przedstawicieli Elektrowni Bełchatów z Mieszkańcami sołectw: Nowy Janów, Kuźnica Kaszewska, Zarzecze, Trząs dotyczące funkcjonowania składowiska popiołów Bagno-Lubień.

II Duathlon Ojszczywilk – 13.08.2016 r.

II Rodzinny Duathlon Ojszczywilk 2016.
Wójt Gminy Kluki objął patronat nad zawodami, które odbędą się w dniu 13 sierpnia 2016 r na terenie naszej Gminy w Ciszy koło Parzna:
– 5 km bieg, 21 km rower (obowiązkowy kask) i 2,5 km bieg. Organizatorem duathlonu jest Ludowy Sportowy Klub Kolarski (LSKK) “Bełchatów” wraz z KB Spartakus Bełchatów.

Rejestracja na stronie – Ojszczywilk.pl

 

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator