Loading images...

Archive for the ‘Dzieci’ Category

Nabór do orkiestry dętej

Jeśli grasz lub chcesz nauczyć się grać na trąbce, puzonie, tubie, saksofonie, klarnecie lub werblach, zgłoś chęć uczestnictwa w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach(44 6315002, sekretariat@kluki.pl). Spotkanie organizacyjne początek kwietnia 2015 r.

Budowa sali gimnastycznej w Klukach

W bieżącym roku 2014 rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach. Projekt sali wykonany został w 2012 r. Obecnie jesteśmy na etapie wykonania stanu surowego otwartego. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 2 700 000 zł. Wniosek na dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony. Na to zadanie Wójt pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 500 000 zł. z Ministerstwa Sportu.

Widowisko muzyczne z okazji Dnia Dziecka: Przygody Wilka i Zająca

Z okazji Dnia Dziecka

Wójt Gminy Kluki zaprosił dzieci do Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach na widowisko muzyczne:

Przygody Wilka i Zająca

przygotowane przez Łódzką Agencję Koncertową

Teatr Edukacji

w dniu 6 czerwca 2014 r o godz. 8.30.


Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach

W dniu 25.04.2012 odbyła się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kluki.

Wójt Gminy Kluki Karol Sikora przedstawił uzasadnienie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej  i zmian w budżecie.  Zawierały one przesunięcia i wprowadzenie zadania w związku pisemnym potwierdzeniem pozytywnego rozpatrzenia  wniosku o dofinansowanie zadania pn.  „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach” ze środków PROW na lata 2007-2013 w wysokości 400 000,00 zł , tj 80 % kosztów kwalifikowanych całej operacji. Jest to zadanie do zrealizowania w 2012 roku. Koszt całego przedsięwzięcia z kosztorysu inwestorskiego to kwota 612 769,00 zł.

Boisko przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach pozwoli prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego jak i dodatkowe zajęcia sportowe. Dzieci uczęszczające do tej szkoły pochodzą z następujących sołectw: Kaszewice, Nowy Janów, Zarzecze, Trząs, Żelechów. Jest to ponad 1/3 dzieci naszej Gminy. Lokalizacja boiska przy szkole zapewni pełne wykorzystanie jego możliwości tzn.: dzieci w ramach nauki w szkole podstawowej będą mogły z niego korzystać a po zakończeniu zajęć szkolnych w godzinach popołudniowych jak i w całym okresie wakacyjnym boisko będzie dostępne dla mieszkańców z całej Gminy Kluki.

400 000,00zł dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych zadania – to duża kwota, 100 000,00 zł wkład własny plus 112 000,00 zł VAT 23% od całości inwestycji, który możemy odzyskać po wykonaniu operacji, gdyż we wniosku przewidziano również możliwość odpłatnego korzystania z obiektu.

Powinniśmy stwarzać młodym ludziom możliwość atrakcyjnego zagospodarowania wolnego czasu i zachęcać do aktywności rekreacyjno-sportowej. Mieszkańcy Kaszewic założyli Społeczny Komitet Przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach starając się wesprzeć realizację tego zadania.

Czy stać nas, aby nie przyjąć 400 000 środków z UE przy tak skromnym budżecie?

 

Gminne eliminacje konkursu wokalnego Wygraj szans

W dniu 16.03.2012 r.  w Szkole Podstawowej w Kaszewicach odbyły się gminne eliminacje  konkursu wokalnego „Wygraj szansę”. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Kluki – Pan Karol Sikora. W eliminacjach udział wzięło 11 solistów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Kluki tj. Szkoły Podstawowej w Kaszewicach, Szkoły Podstawowej w Parznie i Zespołu Szkół w Klukach.

Celem konkursu  było odkrycie młodego talentu, zachęcanie dzieci do rozwijania swoich zdolności wokalnych, organizowanie promocji dla szczególnie uzdolnionych dzieci pod względem artystycznym oraz ułatwienie im startu do sukcesu. Wszyscy soliści zaśpiewali piosenkę pt.: „Ten wspaniały ROCK”.  Występy solistów utrzymane były na wysokim poziomie. Zachwyciły publiczność i wywarły duże wrażenie na jury. Każdy występ został nagrodzony gromkimi brawami, a szczególnie Patrycji Pawelus, która występowała z grupą taneczną w składzie: Justyna Karpińska i Wiktoria Lepka. Spośród wielu uczestników eliminacji gminnych, trudno było wyłonić tych najlepszych.

Jury  w składzie:

  1. Krzysztof Załęczny – przewodniczący jury,
  2. Elżbieta Wesołowska – członek jury,
  3. Monika Stępczyńska – członek jury,
  4. Dorota Kucharska – członek jury

biorąc pod  uwagę walory głosowe, muzykalność, techniczne umiejętności operowania głosem, interpretację, oddanie klimatu piosenki, ogólny wyraz artystyczny oraz ruch sceniczny postanowiło przyznać:

I miejsce uczennicy Szkoły Podstawowej w Kaszewicach –  Patrycji Pawelus, która będzie reprezentowała naszą gminę w ogólnopolskim programie „Wygraj szansę”. Konkurs ten odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 1100  w sali Miejskiego Domu Kultury  w Radomsku.

II miejsce uczennicy Zespołu Szkół w Klukach –  Jolancie Rutkowskiej,

III miejsce uczniowi Zespołu Szkół w Klukach  – Bartoszowi Koszelczuk

Wyróżnienie otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej w Parznie –Karolina Wiśniewska.

W tym ważnym dla wszystkich momencie głos zabrała Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaszewicach – Anna Płomińska, która złożyła gratulacje laureatom konkursu.

Wójt Gminy Kluki uhonorował trzech najlepszych zwycięzców wręczając im nagrody w postaci pendrive i dyplomu. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

Gratulujemy i życzymy sukcesu!!!

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator