Loading images...

Archive for the ‘Młodzież’ Category

 Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Od dnia 17 września 2012 r. rozpoczął się nowy nabór Wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013. Wnioski aplikacyjne można składać w Biurze Projektu do dnia 28 września 2012 r. do godziny 18.00.

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach

W dniu 25.04.2012 odbyła się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kluki.

Wójt Gminy Kluki Karol Sikora przedstawił uzasadnienie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej  i zmian w budżecie.  Zawierały one przesunięcia i wprowadzenie zadania w związku pisemnym potwierdzeniem pozytywnego rozpatrzenia  wniosku o dofinansowanie zadania pn.  „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach” ze środków PROW na lata 2007-2013 w wysokości 400 000,00 zł , tj 80 % kosztów kwalifikowanych całej operacji. Jest to zadanie do zrealizowania w 2012 roku. Koszt całego przedsięwzięcia z kosztorysu inwestorskiego to kwota 612 769,00 zł.

Boisko przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach pozwoli prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego jak i dodatkowe zajęcia sportowe. Dzieci uczęszczające do tej szkoły pochodzą z następujących sołectw: Kaszewice, Nowy Janów, Zarzecze, Trząs, Żelechów. Jest to ponad 1/3 dzieci naszej Gminy. Lokalizacja boiska przy szkole zapewni pełne wykorzystanie jego możliwości tzn.: dzieci w ramach nauki w szkole podstawowej będą mogły z niego korzystać a po zakończeniu zajęć szkolnych w godzinach popołudniowych jak i w całym okresie wakacyjnym boisko będzie dostępne dla mieszkańców z całej Gminy Kluki.

400 000,00zł dofinansowania 80% kosztów kwalifikowanych zadania – to duża kwota, 100 000,00 zł wkład własny plus 112 000,00 zł VAT 23% od całości inwestycji, który możemy odzyskać po wykonaniu operacji, gdyż we wniosku przewidziano również możliwość odpłatnego korzystania z obiektu.

Powinniśmy stwarzać młodym ludziom możliwość atrakcyjnego zagospodarowania wolnego czasu i zachęcać do aktywności rekreacyjno-sportowej. Mieszkańcy Kaszewic założyli Społeczny Komitet Przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach starając się wesprzeć realizację tego zadania.

Czy stać nas, aby nie przyjąć 400 000 środków z UE przy tak skromnym budżecie?

 

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator