Loading images...

Archive for the ‘Mieszkańcy’ Category

Poświęcenie sztandaru Gminy Kluki – 11 listopada 2015 r.

Zaproszenie na Koncert Laureatów XVI Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej “Moja Ojczyzna” 11.11.2015 r.

Wójt Gminy Kluki ogłasza nabór do Gminnej Orkiestry Dętej.

XVI Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej “Moja Ojczyzna” – eliminacje 17.10.2015 Kluki

XVI Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Moja Ojczyzna
Regionalne Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne – kolejność przesłuchań

Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 29.09.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ekopracowni „Zielona przystań” w Gimnazjum im. Wandy Malczewskiej w Zespole Szkół w Klukach

Koszt całkowity zadania: 30 185,94 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 26.000,00 zł.

Wkład własny Gminy Kluki: 4.185,94 zł

 

W ramach zadania:

  1. przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia ekopracowni,
  2. zakupiono pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, sprzęt audio wideo i komputerowy ( zestaw interaktywny, laptop, nagłośnienie, wizualizer),
  3. wyposażono pracownię w niezbędne meble,
  4. zakupiono rośliny doniczkowe do ekopracowni.

http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca MAZOWSZE w Parznie – 26.09.2015 r.

 

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Wójt Gminy Kluki wraz z Lokalną Grupą Działania “Krainą Wielkiego Łuku Warty” zaprasza mieszkańców Gminy Kluki na spotkanie w dniu 9 września 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kluki.

Na spotkaniu zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na nowy okres programowania 2014-2020.

W ramach konsultacji zakłada się udział społeczności gminy Kluki w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w nowym okresie programowania 2014-2020. LSR to podstawowy i najważniejszy dokument programowy zawierający przede wszystkim: cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia dofinansowywane przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” lub za naszym pośrednictwem, a także wskaźniki za pomocą których weryfikowany będzie poziom realizacji LSR w poszczególnych latach. LSR zawiera również wytyczne dotyczące sposobów i kryteriów wyboru projektów dofinansowywanych przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, a także funkcjonowania Biura LGD. Zaleca się czynny udział przedstawicieli wszystkich sektorów społeczności lokalnej tj. społecznego, gospodarczego i publicznego w konsultacjach dotyczących opracowania LSR.

Orkiestra Gminy Kluki – próby od 1.09.2015 we wtorki

Zapraszam na próby Orkiestry Gminy Kluki

we wtorki godz. 19.00 (od 18.00 zajęcia indywidualne i w grupach)

w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach.

Jeśli grasz lub chcesz nauczyć się grać na trąbce, puzonie, tubie, saksofonie, klarnecie lub werblach przyjdź na próbę orkiestry.

Możesz zgłosić chęć uczestnictwa w sekretariacie Urzędu Gminy w Klukach (44 6315002, sekretariat@kluki.pl)

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. “Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

Gmina Kluki podpisała w dniu 08.12.2015 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. “Aleja parkowa” przy Szkole Podstawowej im. Wandy Malczewskiej w Parznie

Koszt całkowity zadania: 19 369,39 zł.
Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 15 152,00 zł.
Wkład własny Gminy Kluki: 4 217,39 zł

Zadanie polegało na utworzeniu ogródka dydaktycznego, w którym dzieci będą mogły obserwować, eksperymentować i odkrywać przyrodę.

W ramach zadania:

1. wykonano altanę dydaktyczną pełniącą funkcję klasy, ławki, stoły,
2. zakupiono stację meteorologiczną z wyposażeniem i przyrządami do obserwacji zjawisk atmosferycznych,
3. zasadzone zostały drzewa ozdobne, krzewy, byliny, trawy, zioła i warzywa,
4. zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o utworzony ogród  tj. lornetki, lupy, atlasy,
5. wykonano tablicę dydaktyczną, na której znajdować się będą informacje o ptakach najbliższej okolicy oraz tabliczki informacyjne o roślinach,
6. zakupiono sprzęt ogrodniczy.

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ
http://www.zainwestujwekologie.pl

 

Zaproszenie na otwarcie Świetlicy w Nowym Janowie i Dni Rodziny

Wójt Gminy Kluki Zaprasza Wszystkich Mieszkańców oraz Gości

na otwarcie świetlicy w Nowym Janowie oraz Dni Rodziny

w dniu 14 czerwca 2015 r. o godz. 15.00.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator