Start / Ogłoszenia (page 3)

Ogłoszenia

Wybory uzupełniające na ławników

Do 31 grudnia 2017 r. można dokonywać w Urzędzie Gminy w Klukach, Kluki 88, 97-415 Kluki, zgłoszeń kandydatów na ławników. Spośród zgłoszonych kandydatur zostaną wybrane dwie osoby, które uzupełnią listę ławników, wybranych na kadencję lat 2016-2019. Wyboru poprzez głosowanie dokona Rada Gminy Kluki. Z gminy Kluki zostanie wybrany: jeden ławnik …

Czytaj więcej »

Pomoc żywnościowa w Gminie Kluki – II tura paczek – 14.12.2017 r. w GOK w Klukach

      Wójt Gminy Kluki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach zapraszają wszystkich Mieszkańców Gminy Kluki, którzy zakwalifikowali się do Programu z Banku Żywności do odbioru II tury paczek żywnościowych w dniu 14.12.2017 r. (czwartek). Żywność wydawana będzie tylko jeden dzień w godzinach 8:00 – 15:00 w Gminnym …

Czytaj więcej »

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na: Zakup lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukach

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 19.07.2017 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup lekkiego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukach Koszt całkowity zadania: 279 000, 00 zł Dofinansowanie w formie dotacji …

Czytaj więcej »

Gmina Kluki podpisała umowę na dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na Modernizację oczyszczalni ścieków w Klukach – 2017

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 16.10.2017 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie pożyczki: Rozbudowy oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Klukach Koszt całkowity zadania: 658 516, 22 zł Dofinansowanie w formie pożyczki z …

Czytaj więcej »

Dotacja z Powiatu Bełchatowskiego na zadanie: Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Strzyżewicach

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Strzyżewicach wraz z instalacjami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Przebudowa budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją” Koszt wykonania prac w roku bieżącym 136 985,73 zł Kwota dofinansowania w formie dotacji z budżetu Powiatu Bełchatowskiego: do 54 600,00 zł.

Czytaj więcej »

Pomoc żywnościowa w Gminie Kluki – odbiór paczek – 21.11.2017 r. w GOK w Klukach

      Wójt Gminy Kluki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach zapraszają wszystkich Mieszkańców Gminy Kluki, którzy zakwalifikowali się do Programu z Banku Żywności do odbioru paczek żywnościowych w dniu 21.11.2017 r. (wtorek). Żywność wydawana będzie tylko jeden dzień w godzinach 9:00 – 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury …

Czytaj więcej »