Loading images...

Archive for the ‘Przedsiębiorcy’ Category

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Wójt Gminy Kluki wraz z Lokalną Grupą Działania “Krainą Wielkiego Łuku Warty” zaprasza mieszkańców Gminy Kluki na spotkanie w dniu 9 września 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kluki.

Na spotkaniu zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na nowy okres programowania 2014-2020.

W ramach konsultacji zakłada się udział społeczności gminy Kluki w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w nowym okresie programowania 2014-2020. LSR to podstawowy i najważniejszy dokument programowy zawierający przede wszystkim: cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia dofinansowywane przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” lub za naszym pośrednictwem, a także wskaźniki za pomocą których weryfikowany będzie poziom realizacji LSR w poszczególnych latach. LSR zawiera również wytyczne dotyczące sposobów i kryteriów wyboru projektów dofinansowywanych przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, a także funkcjonowania Biura LGD. Zaleca się czynny udział przedstawicieli wszystkich sektorów społeczności lokalnej tj. społecznego, gospodarczego i publicznego w konsultacjach dotyczących opracowania LSR.

Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w ramach zadania: Strategia Rozwoju Gminy Kluki 2015-2022

Szanowni Państwo !

W związku z podjęciem przez Gminę Kluki prac nad opracowaniem dokumentu Strategii rozwoju gminy Kluki na lata 2015-2022 (Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 29 stycznia 2015r.) przy współudziale grupy eksperckiej ds. Strategii: MONDRA design Łukasz Woźniak i ANA URBAN PLANNING Alicja Anna Jaranowska

WÓJT GMINY KLUKI zaprasza przedsiębiorców z terenu Gminy na:

spotkanie konsultacyjne diagnozy stanu istniejącego oraz formułowanie wniosków do dokumentu Strategii rozwoju gminy na lata 2015-2022 oraz na bezpłatne szkolenie: Przedsiębiorca w dobie kryzysu -czyli jak zabezpieczyć swój biznes i na tym zarobić.

22 czerwca 2015 r. godz. 15.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

część 1
Wprowadzenie do tematyki Strategii rozwoju gminy i planowania strategicznego
Omówienie diagnozy stanu istniejącego gminy Kluki
Zebranie wniosków i propozycji od przedsiębiorców gminy Kluki
Badanie ankietowe

Łukasz Woźniak, Alicja Jaranowska (godz. 15:00 – 16:30)

cześć 2
Szkolenie: Przedsiębiorca w dobie kryzysu -czyli jak zabezpieczyć swój biznes i dobrze na tym zarobić
tematyka szkolenia:
Omówienie aktualnej sytuacji rynkowej. Kryzys jako szansa rozwoju. Jak pomnożyć kapitał.
Jak wykorzystując dźwignie finansową szybciej spłacić kredyty.
Jak zabezpieczyć swój biznes, rodzinę i siebie przed nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi.
Rozdanie Certyfikatów, rozmowy z prelegentami.

Jakub Paciorek, Damian Karbowiak (16:45 – 18:15)

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Klukach – 25.02.2015

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Klukach

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego województwa łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

Specjalista ds. funduszy europejskich będzie dla Państwa dostępny 25 lutego br.
(tj. środa):

  • w godz. 12:00 – 14:30, w Urzędzie Gminy w Klukach, Kluki 88

W przypadku chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl lub dostarczenie do siedziby LPI w Bełchatowie, do 24 lutego 2015 r., do godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie

ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów

tel. 44 633 05 13, 44 633 34 63

email: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Spotkanie z Przedsiębiorcami

Serdecznie zapraszam Przedsiębiorców  działających na terenie Gminy Kluki na Spotkanie Noworoczne Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 26.01.2015 r o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukach

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

W programie udział biorą:

  • Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie
  • Urząd Pracy w Bełchatowie
  • Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
  • Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny
  • Agencja Rozwoju Regionalnego “ARREKS” S.A.
  • Knowledge Life Time – „Bezpieczeństwo finansowe Przedsiębiorcy”
  • Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

 

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator