Loading images...

Archive for the ‘Kaszewice’ Category

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach

Oś 4: LEADER
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty)
Nr umowy: 01654-6930-UM0540150/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kaszewicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest integracja społeczeństwa oraz poszerzenia oferty rekreacyjnej gminy poprzez utworzenie miejsc wspólnego spędzania czasu, organizowanie imprez plenerowych
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 38 496,54 PLN – całkowita wartość projektu,
– 25 000,00PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice

Oś 4: LEADER

Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nr umowy: 01839-6930-UM0530038/14

Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.

Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku gminy dla turystów odwiedzających naszą gminę .

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

– 85 471,50 PLN – całkowita wartość projektu,

– 53 640,00 PLN – kwota dofinansowania

Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Wybory sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach Gminy Kluki

W dniach od 12 stycznia  do 24 stycznia 2015 roku odbyło  się 17 zebrań w 17 sołectwach  na terenie Gminy Kluki. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Kluki Karol Sikora oraz przedstawiciele gminy. Na początku każdego zebrania dokonano wyboru komisji skrutacyjnej. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa a potem do rady sołeckiej w głosowaniu tajnym na nową kadencje 2015-2019 w poszczególnych sołectwach wybrani zostali sołtysi:

Cisza – Grażyna Krawczyk

Imielnia – Ciesak Bogdan

Kaszewice – Piotr Matyśniak

Kluki – Jacek Sionkowski

Kuźnica Kaszewska – Dorota Weder

Nowy Janów – Magdalena Kusak

Osina  – Jadwiga Matyśkiewicz

Parzno – Dorota Rogut

Podwódka – Andrzej Stramski

Roździn – Ireneusz Papuga

Strzyżewice – Tresa Łabędzka

Ścichawa – Marian Lang

Trząs – Małgorzata Pabich

Wierzchy Kluckie – Ewelina Sosnowska

Zarzecze – Waldemar Naturalny

Żar – Edmund Siewiera

Żelichów – Renata Stolarczyk

Na każdym zebraniu sołeckim Wójt Gminy Kluki przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne w sołectwach na rok 2015.

Zaproszenie na otwarcie sali OSP Kaszewice – 3 sierpnia 2014 r.

Przebudowa z nadbudow budynku OSP w Kaszewicach – Inwestycje 2013

Budynek OSP w Kaszewicach został wyremontowany za kwotę 427 263 zł. Na termomodernizację budynku fundusze przekazał Samorząd Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 25 379 zł., z funduszy sołeckich 22 492 zł., pozostałe środki w kwocie 379 392 zł, to środki z budżetu Gminy Kluki. Remont dotyczył: wymiana stolarki okiennej, drzwi, wymiana dachu docieplenie ściam zewnętrznych, wymiana instalacji wodnej, sanitarnej, elektrycznej, wykonano instalację grzewczą wraz z kotłownią oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne. Rozpoczęto remont w roku 2012, zakończono w październiku 2013 r.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2013

W dniu 14 lipca 2013 r. w Kaszwicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze w których uczestniczyły cztery drużyny z Ochotniczych Straży Pozarnych z terenu Gminy Kluki: OSP Kluki, OSP Kaszwice, OSP Osina, OSP Żar. Zawody odbyły sie w dwóch konkurencjach:

1. Sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami,

2. Ćwiczenia bojowe.

Wszyscy Strażacy dzielnie walczyli, ostatecznie zwyciężyła drużyna OSP z Osiny zdobywając I miejsce, która później reprezentowała Gminę Kluki na zawodach powiatowych, II miejsce w zawodach gminnych zdobyła OSP Kluki, III miejsce OSP Żar, IV miejsce OSP  Kaszewice.

Serdeczne podziękowania dla Państwa Ewy i Andrzeja Soboń za użyczenie terenu i sponsoring.

W zawodach powiatowych nasza drużyna OSP Osina zajęła IV miejsce w powiecie.

XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstaców Styczniowych

Z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Bełchatowie zaprasza na XIII Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych, który odbędzie się 10.02.2013 r.

Masz organizowany pod patronatem Starosty Bełchatowskiego, Prezydenta Bełchatowa, Wójta Gminy Bełchatów, Wójta Gminy Kluki.
Celem marszu jest poznanie historii Powstania Styczniowego, propagowanie patriotycznych wzorów, miejsc pamięci Powstańców Styczniowych oraz alternatywne zagospodarowanie wolnego czasu podczas trwania ferii zimowych dla młodzieży szkolnej.

Read the rest of this entry »

Uroczyste obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

W związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego Wójt Gminy Kluki Karol Sikora serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Św. w intencji Żołnierzy Powstania, która odbędzie się 20 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Kaszewicach.

Poprzez uczestnictwo w tej uroczystości złożymy hołd Powstańcom Styczniowym, którzy stanęli w 1863 r. do walki w obronie niepodległości naszej ojczyzny.

Promocja Twojej miejscowoci

Mieszkańców zainteresowanych promowaniem swoich miejscowości, pokazaniem ciekawych miejsc w Gminie Kluki zapraszam do kontaktu lub przesyłania materiałów na adres sekretariat@kluki.pl

Karol Sikora

Wójt Gminy Kluki

II Gminne Doynki Kaszewice 2012

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator