Start / Sołectwa / Ścichawa

Ścichawa

Budowa światłowodów na terenie Gminy Kluki.

Informujemy Mieszkańców Gminy Kluki, że na terenie naszej gminy firma IRIS TELECOMMUNICATION rozpoczyna drugi etap prac projektowych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, polegających na budowie światłowodowych linii kablowych umożliwiających dostęp do szerokopasmowego Internetu. Za realizacje zadania odpowiada przedsiębiorstwo NEXERA S.A. (operator sieci światłowodowej). Projekt …

Czytaj więcej »

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie Oś 4: LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty) Nr umowy: 0118764-6930-UM0540149/14 Data podpisania umowy: 16.12.2014 r. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów …

Czytaj więcej »

Wybory sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach Gminy Kluki

W dniach od 12 stycznia  do 24 stycznia 2015 roku odbyło  się 17 zebrań w 17 sołectwach  na terenie Gminy Kluki. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Kluki Karol Sikora oraz przedstawiciele gminy. Na początku każdego zebrania dokonano wyboru komisji skrutacyjnej. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa a potem do rady sołeckiej …

Czytaj więcej »