Start / Sołectwa / Strzyżewice

Strzyżewice

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie Oś 4: LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty) Nr umowy: 0118764-6930-UM0540149/14 Data podpisania umowy: 16.12.2014 r. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów …

Czytaj więcej »

Wybory sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach Gminy Kluki

W dniach od 12 stycznia  do 24 stycznia 2015 roku odbyło  się 17 zebrań w 17 sołectwach  na terenie Gminy Kluki. W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Kluki Karol Sikora oraz przedstawiciele gminy. Na początku każdego zebrania dokonano wyboru komisji skrutacyjnej. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa a potem do rady sołeckiej …

Czytaj więcej »