gmina kluki

 

 

 

 

herbb
W związku z planowanym protestem kibiców GKS Bełchatów, polegającym między innymi na blokowaniu wszystkich dróg dojazdowych do Oddziału Elektrownia Bełchatów (O/ELB) i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (O/KWB), odbyło się posiedzenie Sztabu Zarządzania Kryzysowego PGE GiEK S.A. Oddziału Elektrownia Bełchatów. W posiedzeniu uczestniczyła Dyrekcja i przedstawiciele O/ELB, przedstawiciele O/KWBB, Departamentów Bezpieczeństwa, Prawnego i Komunikacji Centrali Spółki, KPP w Bełchatowie oraz Elbestu Security sp. z o.o.
Według posiadanych informacji protestujący będą blokować cztery przejścia przez jezdnię (przechodzenie osób po pasach) w dniu 11.12.2019 r. w godzinach 05:00 do 08:00 w miejscowościach Słok-Młyn, Kuźnica Kaszewska, Kamień oraz na odcinku Piaski-Rogowiec przy zjeździe na Stefanowiznę.
Podczas posiedzenia Sztabu Kryzysowego omówiono zagrożenia i ustalono działania minimalizujące skutki dla funkcjonowania O/ELB i O/KWB, w szczególności ustalono zadysponowanie odpowiedniej ilości sił policyjnych do zabezpieczenia w miejscach zapowiadanego protestu. Starania funkcjonariuszy będą zmierzać w kierunku zminimalizowania czasu blokady przejść poprzez okresowe regulowanie ruchem – 5 min. przechodzenia protestujących po pasach i 5 min. udrożnienia ruchu.

 kids

ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNICTWA I FUNDACJA „SZANSA DLA GMIN” ORGANIZUJE WYJAZD DZIECI Z RODZIN ROLNICZYCH

 

 

 

BDO logo www

Wpis do Rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)

 

lodr

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bełchatowie zaprasza na szkolenie

 

 

 

 

ekoUsuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej