Start / Aktualności / Dofinansowanie dla Gminy Kluki na granty sołeckie

Dofinansowanie dla Gminy Kluki na granty sołeckie

28 maja 2019 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Kluki w marcu złożyła 3 wnioski o dofinansowanie, które zostały pozytywnie zaopiniowane i otrzymały maksymalne możliwe dofinansowanie – 30 000 zł (na każdy projekt – 10 000 zł). Wnioski dotyczą zarówno doposażenia istniejących placów zabaw – w Klukach i przy Szkole Podstawowej w Parznie, jak i urządzenia placu zabaw w miejscowości Trząs.  

About Olena Chojnacka

Zobacz również

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.