Loading images...

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun

Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun

Oś 4: LEADER
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ( małe projekty)
Nr umowy: 01815-6930-UM0540148/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: Doposażenie boiska „Orlik” – zakup trybun
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie miejsca (poprzez zakup trybun) do integracji społeczeństwa w miejscu czynnego wypoczynku – boisko Orlik. Poprzez stworzenie takiego miejsca większa się atrakcyjność miejsca, gdzie miło jest spędzić czas ze znajomymi, porozmawiać a także zmotywować się do uprawiania sportu.
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 14 902,43 PLN – wartość projektu,
– 12 115,80 PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Comments are closed.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator