Start / Aktualności / Droga powiatowa Kluki-Grobla-Parzno

Droga powiatowa Kluki-Grobla-Parzno

W związku z informacją ukazała się w dniu 29.09.2017 r. na stronie Powiatu Bełchatowskiego i informatorze Echo Powiatu lipiec-wrzesień 2017 – podajemy faktyczny tok postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na “Przebudowę drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki-Grobla”

 • 9.06.2017 r. wpłynął wniosek pełnomocnika Inwestora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia “Przebudowa drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki-Grobla”,
 • 3.07.2017 r. po sprawdzeniu dokumentacji wszczęto postępowanie oraz wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wymagane prawem opinie, ( PPIS otrzymał: 10.07.2017 r., RDOŚ- 10.07.2017 r., pełnomocnik: 10.07.2017 r.)
 • 4.07.2017 r. obwieszczono o ww. czynnościach na stronie bip.kluki.pl i tablicy Urzędu oraz Sołectwa Kluki
 • 12.07.2017 r. opina PPIS (wpływ do Urzędu Gminy: 17.07.2017 r.)
 • 14.07.2017 r. RDOŚ wzywa Inwestora do przedłożenia niezbędnych informacji zawartych w karcie (wpływ do UG: 18.07.2017 r.),
 • 20.07.2017 r. wezwanie pełnomocnika Inwestora PZD o uzupełnienie karty informacyjnej o przedsięwzięciu, (tel. powiadomienie Pełnomocnika, odbiór w tym samym dniu),
 • 24.07.2017 r. wyjaśnienia Pełnomocnika złożone w formie Aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • 24.07.2017 r. przesyłanie Aneksu do PPIS i RDOŚ,
 • 4.08.2017 r. RDOŚ wydaje opinię
 • 11.08.2017 r. fax II opinii od PPIS
 • 14.08.2017 r. wpływ do Urzędu wersji papierowej opinii sanitarnej PPIS,
 • 22.08.2017 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydaniu przez PPIS opinii sanitarnej w sprawie wydania decyzji środowiskowej
 • 22.08.2017 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (Raportu) w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla ww. przedsięwzięcia
 • 22.08.2017 r. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1920E na odcinku Kluki-Grobla” (z rygorem natychmiastowej wykonalności)
 • 22.08.2017 r. – Obwieszczenie Wójta Gminy Kluki o wydanej w dniu 22.08.2017 roku, decyzji środowiskowej
  • 14 dni obwieszczenie na stronie bip.kluki.pl do 6.09.2017 r., następnie
  • 14 dni na uprawomocnienie
  • decyzja środowiskowa prawomocna – 20.09.2017 r. (Inwestor nie skorzystał z możliwości uzyskania oświadczeń właścicieli sąsiednich działek o braku sprzeciwu dla ww. przedsięwzięcia)

Z informacji jakie otrzymał Urząd Gminy:

 • 20.09.2017 r. Pełnomocnik PZD złożył wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego,
 • 25.10.2017 r. z upoważnienia Starosty Bełchatowskiego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę (wpływ do UG. 27.10.2017 r.)
  • 14 dni na uprawomocnienie,
  • decyzja o pozwoleniu na budowę prawomocna: 11.11.2017 r.

Warunkiem koniecznym aplikowania o środki w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej jest złożenie do 15 września kompletu dokumentów w tym: prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonywania robót budowlanych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Należy nadmienić, iż w dniu 13.05.2014 r. zostało też wydane pozwolenie na budowę na: Rozbudowę drogi powiatowej nr 1920E na odcinku od miejscowości Parzno do drogi krajowej nr 8 (km 0+653 do 5+604) polegającej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 1920E na odcinku miejscowości Parzno do drogi krajowej nr 8, budowie chodników i opasek chodnikowych, wykonaniu poboczy, budowie miejsc postojowych, budowie zjazdów, remoncie przepustów drogowych.

 

About admin

Zobacz również

Świętujmy Stulecie odzyskania niepodległości

Wójt Gminy Kluki Karol Sikora i Rada Gminy Kluki serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy Kluki oraz …