Start / Aktualności / Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Kluki do oddania głosu w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego i zapraszamy do współdecydowania w tej formie o przeznaczeniu części budżetu Województwa Łódzkiego na konkretne zadania.

Do końca października mieszkańcy Łódzkiego mogą głosować na wybrane trzy przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego. Samorząd województwa łódzkiego przeznaczył na ten cel 5 mln zł. Na liście jest ponad 200 zadań, z czego prawie 40 dotyczy naszego subregionu południowego.

MOŻNA GŁOSOWAĆ:
elektronicznie poprzez stronę internetową

na wybrane trzy przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego.
Głosowanie elektroniczne trwa do 31 października 2017 r.

WAŻNE ZASADY GŁOSOWANIA:
– głosować można tylko 1 raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania.
– możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania zgłoszone do tego samego subregionu.
– można przyznać 3 pkt., 2 pkt. lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej,
a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.
– jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu!

Głos uznaje się za nieważny, gdy:
– oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem,
– karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia zadań,
– karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania,
– karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż trzech zadań,
– jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę,
– oddany został przed 1 października 2017 r. lub po 22 października 2017 r.,
– został oddany na zadania z więcej niż jednego subregionu.

Tu mogą Państwo znaleźć wszystkie zadania dopuszczone do głosowania.

Wszelkich dodatkowych informacji chętnie udzieli Pan Juliusz Góraj (juliusz.goraj@lodzkie.pl, tel. 42 663 – 33 – 48).


Jednym z przykładowych projektów z naszego subregionu jest „Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych” do głosowania na który zachęca Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którego list w tej sprawie zamieszczamy poniżej.

Plik do pobrania:
list zachęcający do oddania głosu na zadanie w ramach środków Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

About admin

Zobacz również

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie