Aktualności
Start / Ogłoszenia / Gmina Kluki podpisała umowę na dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie azbestu – 2017

Gmina Kluki podpisała umowę na dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na usunięcie azbestu – 2017

Informuję, iż Gmina Kluki podpisała w dniu 09.08.2017 roku umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kluki

Koszt całkowity zadania: 16 333,04 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 12 903,00 zł.

Zakres prac powyższego zadania obejmował będzie odbiór z 22 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kluki oraz transport i unieszkodliwienie łącznie 45,279 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
http://www.zainwestujwekologie.pl

WÓJT GMINY KLUKI                                               

Karol Sikora                                                    

About admin

Zobacz również

KOMUNIKAT

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kluki z dnia 01 kwietnia 2019 roku dnia …