Start / Aktualności / Gmina Kluki wysoko w rankingu: 20,6% budżetu na inwestycje w 2016 r.

Gmina Kluki wysoko w rankingu: 20,6% budżetu na inwestycje w 2016 r.

W maju 2018r. ukazał się Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2016 r. Analiza kondycji finansowej samorządu terytorialnego w 2016 r. została zaprezentowana w układzie :
– gminy wiejskie
– gminy miejsko – wiejskie
– gminy miejskie
– miasta na prawach powiatu
– powiaty ziemskie

Do oceny kondycji finansowej wybrano siedem wskaźników :
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez potrąceń
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących .

W grupie gmin wiejskich na 1559 gmin w kraju, z województwa łódzkiego najlepsze 3 miejsce zajęła gmina Kleszczów.

Gmina Kluki zajęła wysokie 179 miejsce w Polsce, zajmując 2 miejsce w powiecie bełchatowskim a nakłady na inwestycje stanowiły 20,6% ogółu wydatków.

RANKING FINANSOWY JST za 2016

 

About admin

Zobacz również

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

PRZERWA W DOSTAWIE WODY Urząd Gminy Kluki informuje, że w dniu 12.09.2019 tj. czwartek w …