Start / Gmina / Bezpieczeństwo / Instytucje gminne

Instytucje gminne

Urząd Gminy w Klukach 44 6315002
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 44 6315037

Zespół Szkół w Klukach 44 6354895
Szkoła Podstawowa w Kaszewicach 44 6315021
Szkoła Podstawowa w Parznie 44 6315053
Gminny Ośrodek Kultury 44 6315006
Biblioteka 44 6315007

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Klukach 44 6315010

Parafia Kluki 44 6315170
Parafia Kaszewice 44 6315041
Parafia Parzno 44 6315058
Poczta w Klukach 44 6357343