Start / Gmina / Bezpieczeństwo / Ważne instytucje

Ważne instytucje

Ważne instytucje:

Urząd Gminy w Klukach 6315002
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6315037

Zespół Szkół w Klukach 6354895
Szkoła Podstawowa w Kaszewicach 6315021
Szkoła Podstawowa w Parznie 6315053
Gminny Ośrodek Kultury 6315006
Biblioteka 6315007

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Klukach 6315010

Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Biuro numerów TP 118913
Naprawa tel. 9224
Komenda Powiatowa Policji 6355200
Pogotowie Energetyczne 991, 7351515

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie Izba Przyjęć 6358534
Oddział Ratunkowy 6358381
Rejestracja Ogólna 6358428

Parafia Kluki 6315170
Parafia Kaszewice 6315041
Parafia Parzno 6315058
Poczta w Klukach 6357343