Start / Gospodarka / Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Obecnie trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Trząs (teren inwestycyjny Gminy Kluki) oraz nad opracowaniem Strategii rozwoju gminy Kluki do roku 2022.