Loading images...

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Kluki posiada następujące plany zagospodarowania przestrzennego:

  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kluki w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV, uchwalony Uchwałą Nr 51/XXIII/08 Rady Gminy Kluki z dnia 26.11.2008 r. Obszar objęty powyższym planem położony jest w obrębach geodezyjnych: Żar, Kawalce, Trząs, Zarzecze, Kuźnica Kaszewska, Nowy Janów,
  • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Gminy Kluki oznaczonego nr działki 173/6, obręb geodezyjny Kluki, uchwalony Uchwałą Nr 194/XLIII/2013 Rady Gminy Kluki z dnia 30.12.2013 r. Obszar objęty powyższym planem przeznaczony jest pod cmentarz.

 

Comments are closed.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator