Loading images...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gmina Kluki posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone Uchwałą Nr 177/XXXIX/2013 Rady Gminy Kluki z dnia 14.10.2013 roku, w którym określono główne cele i kierunki rozwoju przestrzennego oraz zasady prowadzenia polityki przestrzennej gminy.
 

Comments are closed.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator