Start / Gospodarka / Inwestycje / Informacja o dofinansowaniu do modernizacji GOK w Klukach z WFOiGW

Informacja o dofinansowaniu do modernizacji GOK w Klukach z WFOiGW

wfosZ przyjemnością informujemy, iż Gmina Kluki pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. “Nadbudowa, rozbudowa wraz z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja budynku Instytucji Kultury zmodernizowanie istniejącego budynku”

 

www.wfosigw.lodz.pl

Wartość ogólna zadania: 1 391 343,78 zł
forma dofinansowania: pożyczka i dotacja
dotacja do wysokości :  167.132,00 zł
pożyczka w wysokości: 167.133,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa programu: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń  do atmosfery
Opis zakresu projektu: Zadanie będzie polegało na modernizacji budynku Instytucji Kultury -zmodernizowanie istniejącego budynku, w tym m.in.wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu instalacji grzewczej wraz z kotłownią.

 

About admin

Zobacz również

Budowa światłowodów na terenie Gminy Kluki.

Informujemy Mieszkańców Gminy Kluki, że na terenie naszej gminy firma IRIS TELECOMMUNICATION rozpoczyna drugi etap …