Start / Aktualności / INFORMACJA o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluki na okres 3 lat.

INFORMACJA o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluki na okres 3 lat.

Wójt Gminy Kluki Karol Sikora informuje, iż na mocy Decyzji Nr PO.RET.070.477.2.2018.KS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Poznaniu z dnia 14.06.2018 r., została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluki na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Decyzja PO.RET.070.477.2.2018.KS
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzanie scieków

Na terenie Gminy Kluki nowa taryfa zaczyna obowiązywać od dnia 17.07.2018 r.

Utrzymana została stawka opłaty za 1m3 wody – 2.60 zł., opłata abonamentowa została zmniejszona do 3.55/mc. Na uprzednim poziomie została stawka za 1m3 odprowadzonych ścieków  i wynosi – 6.40 zł.
Do cen należy doliczyć 8% podatku VAT.

About admin

Zobacz również

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie