Start / Mieszkańcy / Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Wójt Gminy Kluki wraz z Lokalną Grupą Działania “Krainą Wielkiego Łuku Warty” zaprasza mieszkańców Gminy Kluki na spotkanie w dniu 9 września 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kluki.

Na spotkaniu zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” na nowy okres programowania 2014-2020.

W ramach konsultacji zakłada się udział społeczności gminy Kluki w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w nowym okresie programowania 2014-2020. LSR to podstawowy i najważniejszy dokument programowy zawierający przede wszystkim: cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia dofinansowywane przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” lub za naszym pośrednictwem, a także wskaźniki za pomocą których weryfikowany będzie poziom realizacji LSR w poszczególnych latach. LSR zawiera również wytyczne dotyczące sposobów i kryteriów wyboru projektów dofinansowywanych przez LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, a także funkcjonowania Biura LGD. Zaleca się czynny udział przedstawicieli wszystkich sektorów społeczności lokalnej tj. społecznego, gospodarczego i publicznego w konsultacjach dotyczących opracowania LSR.

About admin

Zobacz również

Wójt Gminy Kluki informuje producentów rolnych o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

INFORMACJA Wójt Gminy Kluki informuje producentów rolnych o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego …