Loading images...

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice

Oś 4: LEADER

Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nr umowy: 01839-6930-UM0530038/14

Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.

Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kaszewice. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku gminy dla turystów odwiedzających naszą gminę .

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

– 85 471,50 PLN – całkowita wartość projektu,

– 53 640,00 PLN – kwota dofinansowania

Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

Comments are closed.

Witaj

Serdecznie zapraszam do Gminy Kluki

Wójt Gminy
mgr Karol Sikora

Witaj
Stan wodomierza
Rodzina 500+
STRATEGIA 2015 – 2022
Informacje
Baza firm

Fundusze zewnętrzne
Karta dużej rodziny
Informator