Start / Gospodarka / Inwestycje / Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki

Oś 4: LEADER
Działanie 413_313/322/323 : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
Nr umowy: 01840-6930-UM0530039/14
Data podpisania umowy: 16.12.2014 r.
Tytuł projektu: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury społecznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Kluki. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku gminy dla turystów odwiedzających naszą gminę .
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
– 84 316,50 PLN – całkowita wartość projektu,
– 54 840,00 PLN – kwota dofinansowania
Okres realizacji projektu: grudzień 2014 – marzec 2015

About admin

Zobacz również

Budowa światłowodów na terenie Gminy Kluki.

Informujemy Mieszkańców Gminy Kluki, że na terenie naszej gminy firma IRIS TELECOMMUNICATION rozpoczyna drugi etap …