Start / Inne / Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. do rozpatrzenia

Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. do rozpatrzenia

W dniu 27 maja 2014 Wójt Gminy Kluki złożył do Biura Rady Gminy Kluki celem rozpatrzenia 43 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r w sposób umożliwiający uchwalanie każdej z proponowanych zmian oddzielnie.

Po uzyskaniu informacji, że sesja odbędzie na koniec czerwca, w dniu 28 maja 2014 r. w związku z pilna potrzebą uchwalenia środków na  przyznane dofinansowania i upływające terminy podpisania umów,  złożony został wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wg programu przedstawionego poniżej wraz z uchwałami:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – I
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – II (8 tys zł. na funkcjonowanie oczyszczalni na Osiedlu Leśne w Klukach)
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – III (30 tys zł. na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśne w Klukach)
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IV(15 tys zł. na dopłaty do przewozu osób autobusami)
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – V (6 tys. zł na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki)
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VI (50 tys zł. dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs- Zarzecze)
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VII (5 tys zł. na zakup materiałów na drogi gminne)
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VIII (40 tys zł. na zakup usług na drogi gminne)
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IX (odszkodowanie)
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – X(115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kaszewice – od cmentarza do kościoła, złożony wniosek o dofinansowanie)
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XI (15 tys zł. na zakup gruntu pod drogę do zasobów gminy)
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XII (5 tys zł. na zakup materiałów na drogi wewnętrzne)
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIII (40 tys zł. na zakup usług na drogi gminne)
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIV (130 tys. zł. na przebudowę drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach (ul. Akacjowa, Spacerowa))
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XV (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kluki – ul. Wspólna, złożony wniosek o dofinansowanie)
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVI (23 tys. zł na zatrudnienie pracowników gospodarczych)
 17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVII (5 tys. zł. na remonty na obiektach komunalnych )
 18. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r.- XVIII (5 tys. zł na opracowanie decyzji celu publicznego i warunkach zabudowy)
 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIX (66 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Gminy)
 20. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XX (9,5 tys zł. na remont schodów wejściowych Poczty w Klukach(obie strony))
 21. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXI (28 tys. zł. na usługi pocztowe i inne w Urzędzie Gminy)
 22. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXII (5 250 zł na usługi telekomunikacyjne i internetowe)
 23. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r.- XXIII (4 tys. zł. na zakup materiałów i usług promocyjnych)
 24. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIV (6,5 tys zł. na przesyłki – podatki)
 25. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXV (8 tys zł. na wykonanie sztandaru Gminy Kluki)
 26. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVI (30 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją)
 27. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVII (30 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją)
 28. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVIII (16 tys. zł. na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszwicach )
 29. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIX (6898 zł. utrzymanie czystości przystanków)
 30. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXX (2 tys. zł. na zakup materiałów na utrzymanie zieleni)
 31. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXI (2 tys. zł. na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni)
 32. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXII (7 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce)
 33. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIII (7,8 tys. zł. na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze nr 432, 431 w miejscowości Roździn)
 34. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIV (10 tys. zł. na zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr 1440 w miejscowości Kaszewice wraz z konserwacją zbiornika wodnego)
 35. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXV (40 tys. zł. dotacji dla GOK w Klukach na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności)
 36. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVI (5,5 tys. zł na wykonanie przyłączy wodnego i zmianę przyłącza elektrycznego w Nowym Janowie)
 37. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVII (11 tys. zł. na wynagrodzenie dla Animatora sportu na Orliku w Klukach)
 38. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVIII (18 tys. zł. na doposażenie boiska Orlik w Klukach – zakup trybun, złożony wniosek o dofinansowanie)
 39. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIX (48 tys. zł. w tym przyznana dotacja 25 tys zł. na utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Kluki, Żar, Osina, Parzno, Strzyżewice, mija termin podpisania umowy o dofinansowanie)
 40. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XL (39 tys. zł. w tym przyznana dotacja 25 tys. zł na utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Cisza, Trząs, Ścichawa, Kaszewice, mija termin podpisania umowy o dofinansowanie)
 41. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLI (38 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni w Kaszewicach – tzw. doły, złożony wniosek o dofinansowanie)
 42. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLII (20 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie, złożony wniosek o dofinansowanie)
 43. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLIII (30 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej G6- Nr 101154E)
 44. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2014-2017

Sesja do tej pory nie została zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy, choć zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 20 pkt 3. “Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.” a zgodnie z art 19 pkt 2 ww. ustawy : “Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.

 

About admin

Zobacz również

Świadczenia wychowawcze „500+”. Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Urząd Gminy w Klukach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego “500+” na …