Start / Gospodarka / Inwestycje / Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. do rozpatrzenia na najbliższej sesji 04.09.2014 r.

Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. do rozpatrzenia na najbliższej sesji 04.09.2014 r.

 

W dniu 22 sierpnia 2014 Wójt Gminy Kluki złożył do Biura Rady Gminy Kluki celem rozpatrzenia 42 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2014 r w sposób umożliwiający uchwalanie każdej z proponowanych zmian oddzielnie:

1.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – I (zmiany w subwencji, dotacjach , wynagrodzeniach i wydatkach na bieżące utrzymanie Urzędzie Gminy, remont schodów przy urzędzie pocztowym)

2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – II (9 tys zł. na funkcjonowanie oczyszczalni na Osiedlu Leśne w Klukach)

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – III (30 tys zł. na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Leśne w Klukach)

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IV (10 tys zł. na dopłaty do biletów miesięcznych)

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – V (6 tys. zł na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki)

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VI (25 tys zł. dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego na odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej nr 1917E Trząs- Zarzecze)

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VII  (10 tys zł. na zakup materiałów na drogi gminne i wewnętrzne)

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – VIII (50 tys zł. na zakup usług na drogi gminne i wewnętrzne)

9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – IX (6500 na zakup oleju do przychodni)

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – X (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kaszewice – od cmentarza do kościoła, złożony wniosek o dofinansowanie)

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XI (15 tys zł. na zakup gruntu pod drogę do zasobów gminy)

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XII (15 tys zł. na remonty dróg gminnych i wewnętrznych)

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIII (150 tys. zł. na przebudowę drogi wewnętrznej na Osiedlu Leśne w Klukach (ul. Akacjowa, Spacerowa)

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIV (115 620 zł. na budowę ciągu pieszego w miejscowości Kluki – ul. Wspólna, złożony wniosek o dofinansowanie)

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XV (14 tys. zł na zatrudnienie pracowników gospodarczych)

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVI (5 tys. zł. na remonty na obiektach komunalnych )

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r.- XVII (5 tys. zł na opracowanie decyzji celu publicznego i warunkach zabudowy)

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XVIII (8 tys zł. na wykonanie sztandaru Gminy Kluki)

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XIX (70 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Żar wraz z termomodernizacją w tym 40 tys. zł dotacji z powiatu)

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XX (50 tys. zł. na przebudowę budynku OSP w miejscowości Strzyżewice wraz z termomodernizacją w tym 20 tys. zł dotacji z powiatu)

21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXI (zwiększenie 16 tys. zł. na opracowanie dokumentacji na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach )

22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXII (4 tys. zł. utrzymanie czystości przystanków)

23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIII (4 tys. zł. na zakup materiałów na utrzymanie zieleni)

24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIV (7 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawalce)

25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXV (7,8 tys. zł. na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze nr 432, 431 w miejscowości Roździn)

26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVI (15 tys. zł. na zagospodarowanie terenu zieleni na działce nr 1440 w miejscowości Kaszewice wraz z konserwacją zbiornika wodnego)

27.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVII (30 tys. zł. dotacji dla GOK w Klukach na zakup wyposażenia oraz na zapewnienie bieżącej działalności)

28.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXVIII (7,5 tys. zł na wykonanie przyłączy wodnego i zmianę przyłącza elektrycznego w Nowym Janowie)

29.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXIX (11 tys. zł. na funkcjonowanie obiektu Orlika w Klukach)

30.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXX (18 tys. zł. na doposażenie boiska Orlik w Klukach – zakup trybun, złożony wniosek o dofinansowanie)

31.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXI (38 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni w Kaszewicach – tzw. doły, złożony wniosek o dofinansowanie)

32.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXII ( 20 tys. zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzyżewicach i Ścichawie, złożony wniosek o dofinansowanie)

33.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIII (20 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy drogi gminnej G6- Nr 101154E do Bożegodaru)

34.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIV (16 tys. zł na zakup wiat przystankowych dla miejscowości : Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie, osina, Żar)

35.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXV (dotacja 39 tys zł na budowa drogi wewnętrznej nr dz. 251 i 209 na odcinku Cisza-Imielnia i nasadzenia zastępcze)

36.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVI (23 tys. zł na budowę drogi wewnętrznej nr dz.686 w miejscowości Laski)

37.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVII (dotacja 9 tys zł na utworzenie terenów zieleni w Ciszy)

38.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXVIII ( 20 tys. zł. na budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów)

39.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XXXIX (8,2 tys zł dochód Szkoły Podstawowej w Parznie z przeznaczeniem na bieżącą działalność)

40.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XL 155 tys zł. na opracowania projektów dróg:

 • Przebudowa  ulic Jesionowa, Brzozowa, Spacerowa, Plac Słoneczny  na Osiedlu Leśne w Klukach
 • Przebudowa drogi wewnętrznej Ścichawa( od Jeżowizny w kierunku Ścichawy)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr  798  w miejscowości Żar
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr  1034,1045  w miejscowości Żar
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości Kaszewice Koloniado DK nr 8 i Podścichawy
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 949/1 w miejscowości Kluki
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina ( do boiska)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr  93  w miejscowości Parzno
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w Żar do Kawalce
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 585  w miejscowości Wierzchy Kluckie
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 268,260,512 w miejscowości Wierzchy Parzeńskie
 • Przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości Zarzecze ( od posesji Mielczarka do p. Lepka)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 506/2,  456 w miejscowości Kaszewice Kolonia
 • Przebudowa drogi wewnetrznej dz. Nr 619 w miejscowości Osina
 • Przebudowa drogi wewnetrznej od miejscowości Strzyżewice do miejscowości Laski
 • Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 1902E do miejscowości Pólko

41.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLI (15 tys. zł. na opracowanie Strategii rozwoju Gminy Kluki na lata 2014 2020)

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluki na 2014 r. – XLII (20 tys. zł. na wykupienie sieci wodociągowych na terenie Gminy Kluki.)

About admin

Zobacz również

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Klukach 22.02.2017 r.

Wójt Gminy Kluki zaprasza Mieszkańców oraz Gości na uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół …