Start / Mieszkańcy / Dzieci / Przedszkole w Klukach czynne od 6.00 do 16.00

Przedszkole w Klukach czynne od 6.00 do 16.00

Wójt Gminy Kluki informuje Mieszkańców Gminy Kluki

Przedszkole w Zespole Szkół w Klukach jest czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00- 16.00

–  placówka publiczna prowadzoną przez  Gminę Kluki.

Placówka dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stanowi zintegrowany zespół, cechujący się dużym doświadczeniem i odpowiedzialnością. Praca dydaktyczno – wychowawcza Przedszkola, planowana jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Do Przedszkola w Zespole Szkół w Klukach przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kluki, w wieku od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci chcących uczęszczać do Przedszkola w Zespole Szkół w Klukach, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w sekretariacie szkoły.

W Przedszkolu dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie – śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, świeże, smaczne, pożywne i zdrowe przygotowywane w kuchni w szkole – w odpłatności 5 zł.(dziennie).

ZAPRASZAM

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

 

About admin

Zobacz również

Nabór do Orkiestry przy OSP w Kaszewicach

W dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 18. – odbędzie się próba w sali …