Start / Gospodarka / Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kluki na lata 2015 – 2022

Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kluki na lata 2015 – 2022

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Kluki na lata 2015 – 2022.

W związku z Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Gminy Kluki z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Kluki na lata 2015 – 2022 roku Wójt Gminy Kluki zawiadamia o podjęciu prac nad opracowaniem dokumentu Strategii rozwoju gminy Kluki na lata 2015 – 2022 roku oraz zaprasza do udziału w I konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Wnioski do opracowywanego dokumentu należy składać na piśmie do dnia 29.05.2015r., w Urzędzie Gminy Kluki pok. 9 (sekretariat), Kluki 88, 97-415 Kluki lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@kluki.pl (w temacie należy podać: Strategia Rozwoju Gminy Kluki).

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy lub instytucji oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kluki. W ramach II etapu konsultacji zaprosimy Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym oraz wypełnienia ankiety strategicznej. W ramach III etapu konsultacji zaprosimy Państwa do składania wniosków i uwag do opracowanego projektu dokumentu Strategii gminy Kluki na lata 2015 – 2022 roku.

Informacje odnośnie konsultacji społecznych będą ukazywać się sukcesywnie w prasie lokalnej, stronie internetowej gminy (kluki.pl, bip.kluki.pl) oraz tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

About admin

Zobacz również

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Gminie Kluki 3 września 2017

Starosta Bełchatowski Waldemar Wyczachowski i Wójt Gminy Kluki Karol Sikora zapraszają Mieszkańców oraz Gości na …