Start / Samorząd / Rada Gminy / Komisje

Komisje

Komisja Rewizyjna
Marek Chudzik – Przewodniczący
Aneta Mielczarek
Ewa Brandt-Płóciennik
Stanisław Papuga
Anna Żarowska

Komisja Budżetu i Finansów
Beata Stanisławska – Przewodnicząca
Ewa Ber
Renata Kaczmarkiewicz
Małgorzata Maziarz
Bogumił Peczka

Komisja Infrastruktury
Marian Lang – Przewodniczący
Łukasz Trzciński
Marek Chudzik
Sebastian Gorzelak
Czesław Siewiera

Komisja Oświaty, Sportu i Kultury
Bogumił Peczka – Przewodniczący
Ewa Ber
Ewa Brandt-Płóciennik
Sebastian Gorzelak
Marian Lang