Start / Inne / Świadczenia wychowawcze „500+”. Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Świadczenia wychowawcze „500+”. Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Urząd Gminy w Klukach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego “500+” na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Wniosek do pobrania: Wniosek 500+ 2017/2018 wraz załącznikami.

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie oraz PIT 11 lub inny dokument za rok 2016.

Wnioski można składać w formie papierowej (Urząd Gminy w Klukach , KLuki 88) lub elektronicznej (przez Internet) lub bankowość elektroniczną lub platformy e-administracji (portal EMP@TIA, PUE, ZUS oraz ePUAP).

W związku z nowym okresem w świadczeniu wychowawczym aktualne informacje o programie „Rodzina 500+” przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można się z nimi zapoznać na stronie Ministerstwa (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus).

About admin

Zobacz również

Zaproszenie na szkolenie

Zasady wypełniania wniosków obszarowych drogą elektroniczną w 2019 Obowiązki rolnika wynikające z położenia gospodarstwa na …