Start / Urząd Gminy / Wykaz kont Urzędu Gminy

Wykaz kont Urzędu Gminy

Wykaz numerów rachunków bankowych 

Gmina Kluki Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/ Kluki

16 8978 0008 0061 5914 2000 0050 rachunek dochodów

69 8978 0008 0061 5914 2000 0260 – rachunek wpłat za odprowadzanie ścieków

56 8978 0008 0061 5914 2000 0300 – rachunek wpłat za odpady komunalne

82 8978 0008 0061 5914 2000 0220 – rachunek sum depozytowych – wadia

Opłaty z tytułu podatków należy wpłacać na konto wskazane w decyzji (każdy Podatnik ma konto indywidualne)

Zapłaty za wodę należy wpłacać na konto wskazane w fakturze (Odbiorca usług dostarczania wody mają konta indywidualne)